Αύξηση με διακρίσεις στα μερίσματα του ΜΤΣ–Το θέμα στη ΒουλήΕρώτηση (2028/29-11-2023) προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με την αύξηση στα μερίσματα του ΜΤΣ, κατέθεσε ο Βουλευτής ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Βαλτογιάννης Διονύσιος Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση, αναφέρεται:

Θέμα: «Αύξηση με διακρίσεις στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού»

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), από τον Δεκέμβριο 2023 αρχίζει η αύξηση των χορηγούμενων μερισμάτων τόσο του ΜΤΣ όσο και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), σε αποστράτους βαθμού Ταξιάρχου έως Στρατηγού. Η αύξηση μάλιστα θα ισχύσει αναδρομικά από 1ης Ιανουάριου 2023.

Οι αυξήσεις αυτές θεσμοθετήθηκαν αποκλειστικά σε απόστρατους ανωτάτου βαθμού του Στρατού Ξηράς και της Χωροφυλακής με το άρθρο 29 του Νόμου 5018/23.

Πρόκειται για μια ολοφάνερη αδικία σε βάρος των υπολοίπων αποστράτων, οι οποίοι συγκριτικά με τους σχετικά ολιγάριθμους υψηλόβαθμους, αποδέκτες των νέων αυξήσεων, αποτελούν και την συντριπτική πλειονότητα αυτών που έχουν πληρώσει αλλά και συνεχίζουν να πληρώνουν στο ΜΤΣ, συνεισφέροντας σε αυτό ανελλιπώς τις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

1. Γιατί η αύξηση δίνεται σε αυτούς που έφεραν βαθμό ταξιάρχου και πάνω και όχι σε αυτούς που πληρώνουν μερίσματα ταξίαρχου και πάνω; Για ποιό λόγο δεν λαμβάνουν αύξηση οι αντισυνταγματάρχες - συνταγματάρχες - ταγματάρχες που έχουν πληρώσει στο μετοχικό ταμείο πολλά χρήματα προκειμένου να αποκτήσουν μερίσματα, αντιστράτηγου;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, με σκοπό να εξασφαλιστεί άμεσα η χορήγηση αύξησης των μερισμάτων σε όλους τους απόστρατους του ΜΤΣ;