«Τι ΄χες Γιάννη, τί ΄χα πάντα» η Τουρκία δεν θέλει να κάνει η Ελλάδα ασκήσεις σε Χίο και ΣάμοΑμετακίνητος ο Γκιουλέρ στο Κυπριακό και στο Αιγαίο

Τι ΄χες Γιάννης τί ΄χα πάντα» θα μπορούσε να είναι η φράση για την νέα πρόκληση της Τουρκίας. Η Ελλάδα όπως έχει κάθε δικαίωμα δέσμευσε μια περιοχή ανάμεσα σε Χίο, Σάμο και Ικαρία για αεροναυτική άσκηση σήμερα.

Η Τουρκία που δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να βλέπει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να ασκούνται ανατολικά του 25ου μεσημβρινού αντέδρασε εκδίδοντας οδηγία προς ναυτιλομένους (NAVTEX) στην οποία ισχυρίζεται πως η κίνηση της Ελλάδας να διεξαγάγει άσκηση στην εν λόγω περιοχή αποτελεί παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης που προβλέπει αποστρατικοποιημένο καθεστώς για Χίο και Σάμο.

Μας λέει δηλαδή η Τουρκία λίγες μόλις ημέρες μετά την έλευση Ερντογάν στην Αθήνα και την κοινή διακήρυξη πως δεν μπορείτε να κάνετε ασκήσεις σε αυτά τα νησιά. 

Όσον αφορά στα προαναφερόμενα νησιά, πουθενά στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης δεν προβλέπεται ότι αυτά θα τελούν υπό καθεστώς αποστρατικοποιήσεως.

Η Ελληνική Κυβέρνηση ανέλαβε μόνον την υποχρέωση, σύμφωνα με το Aρθρο 13 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, να μην εγκαταστήσει εκεί ναυτικές βάσεις ή οχυρωματικά έργα. Ειδικότερα, το ανωτέρω άρθρο προβλέπει τα εξής:

"Προς εξασφάλισιν της ειρήνης, η Ελληνική Κυβέρνησις υποχρεούται να τηρή εν ταις νήσοις Μυτιλήνη, Χίω, Σάμω και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα:

• Αι ειρημέναι νήσοι δεν θα χρησιμοποιηθώσιν εις εγκατάστασιν ναυτικής βάσεως ή εις ανέργερσιν οχυρωματικού τινος έργου.

• Θα απαγορευθεί εις την Ελληνικήν στρατιωτικήν αεροπλοίαν να υπερίπταται του εδάφους της ακτής της Ανατολίας. Αντιστοίχως, η Οθωμανική Κυβέρνησις, θα απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αεροπλοϊαν αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων.


• Αι ελληνικαί στρατιωτικαί δυνάμεις εν ταις ειρημέναις νήσοις θα περιορισθώσι εις τον συνήθη αριθμόν των δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες δύνανται να εκγυμνάζωνται επί τόπου, ως και εις δύναμιν χωροφυλακής και αστυνομίας ανάλογον προς την εφ΄ ολοκλήρου του ελληνικού εδάφους υπάρχουσαν τοιαύτην".

Ενώ η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα εφαρμόσει με συνέπεια τις παραπάνω διατάξεις, η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι υποχρεούται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο να μην επιτρέπει στα στρατιωτικά της α/φη να υπερίπτανται του εναερίου χώρου των εν λόγω ελληνικών νησιών, έχει επανειλημμένως παραβιάσει και συνεχίζει να παραβιάζει τις σχετικές νομικές της υποχρεώσεις.

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο άρθρο επιτρέπει στην Ελλάδα να διατηρεί συνήθη αριθμό καλουμένων για τη στρατιωτική θητεία στρατιωτών, οι οποίοι δύνανται να εκπαιδεύονται επί τόπου, καθώς επίσης και δυνάμεων Χωροφυλακής και Αστυνομίας.

Αμετακίνητος ο Γκιουλέρ στο Κυπριακό και στο Αιγαίο
Σε ομιλία του στην Τουρκική Βουλή ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ αναφερόμενος σε Ελλάδα και Κύπρο δήλωσε τα εξής: «Όπως γνωρίζετε, ως αποτέλεσμα των επισκέψεων και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεγάλη καταστροφή του σεισμού στη χώρα μας, βιώνουμε μια θετική περίοδο στις σχέσεις μας με τη γειτονική Ελλάδα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε αυτή τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα μέσω συναντήσεων και συναντήσεων υψηλού επιπέδου.

Ο στόχος μας; Στόχος μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα της συμμαχίας. Ωστόσο, δηλώνουμε πάντα ότι δεν θα συμβιβαζόμαστε ποτέ για τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα προσπαθώντας για μια ειρηνική λύση.

Χαιρετίζουμε την απάντηση του Προέδρου μας στην εποικοδομητική στάση που επιδείξαμε στις συναντήσεις μας με τους συνομιλητές μας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη διαδικασία με σχέσεις καλής γειτονίας, διάλογο και θετική ατζέντα στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αθήνας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών.

Το Κυπριακό είναι προτεραιότητά για εμάς
Ως προς το Κυπριακό, η μόνη και οριστική λύση βασίζεται στο γεγονός ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί, όπως έχει αρχίσει να εκφράζεται ξεκάθαρα στη διεθνή κοινότητα.

Είναι προτεραιότητά μας η επίλυση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό με τρόπο που να εγγυάται τα νόμιμα συμφέροντα και την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η καταχώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού είναι ένα απαραίτητο ζήτημα.

Σας καλούμε να αφήσετε κατά μέρος τις παρωχημένες, κατεστημένες και προκλητικές συζητήσεις και να προσεγγίσετε το θέμα με εύλογο και λογικό τρόπο, σύμφωνα με ιστορικά και επίκαιρα δεδομένα.

Σε αυτό το θέμα, που είναι το εθνικό μας ζήτημα, υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του νησιού σύμφωνα με τις Συμφωνίες Εγγύησης και Συμμαχίας».