Δυσαρέσκεια και παράπονα στρατιωτικών για Ξίφη και ΔιαμνημονεύσειςΈγγραφο του ΠΑΣΕΣ με την δυσαρέσκεια και τα παράπονα των στρατιωτικών για τα Ξίφη και τις  Διαμνημονεύσεις

ΘΕΜΑ : Ξίφη - Διαμνημονεύσεις

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια και τα παράπονα μελών μας (και όχι μόνο), εν ενεργεία Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών, για την αδιανόητη διάκριση που φέρεται να συντηρεί διαχρονικά η πολιτεία έναντι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), αναφορικά με τα προβλεπόμενα και υποχρεωτικώς φέροντα παρελκόμενα της στολής, το ξίφος και τις διαμνημονεύσεις.

Κάθε χρόνο, κατά την ορκωμοσία των νέων Ανθυπολοχαγών (και αντιστοίχων) αποφοίτων των ΑΣΕΙ, απονέμεται από την/τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το απαραίτητο ως άνω παρελκόμενο της στολής ξίφος του Αξιωματικού, γεμίζοντας τις/τους νέες/νέους Αξιωματικούς με περηφάνια και τιμή. Στον αντίποδα, Αξιωματικοί εξ Ανθυπασπιστών που ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί (και αντίστοιχοι) αναμένουν την απονομή του ξίφους τους πολλά χρόνια μετά, ακόμη και μετά την αποστρατεία τους. Υπάρχουν δε περιπτώσεις που Αξιωματικοί απεβίωσαν και ουδέποτε έλαβαν ξίφος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι αυτοί ως άνω Αξιωματικοί (εξ Ανθυπασπιστών) δεν λαμβάνουν ούτε και τα παράσημα (διαμνημονεύσεις) που δικαιούνται στον χρόνο που τα δικαιούνται και οφείλουν να τα φέρουν.

Δυστυχώς, η μη απόδοση των ξιφών και των διαμνημονεύσεων τη χρονική στιγμή που πρέπει, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές Αξιωματικοί εξ Ανθυπασπιστών να καλούνται να παρευρίσκονται κατά διαταγή σε υποχρεώσεις της Υπηρεσίας και να «τρέχουν», από φιλότιμο, να ψάχνουν να βρουν ξίφος και διαμνημονεύσεις, μη τυχόν και τύχουν πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής πειθαρχικής ποινής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας και τη ρύθμιση της ανωτέρω δυσλειτουργίας που έχει προκύψει, ούτως ώστε από τούδε και στο εξής, αφ΄ ενός να αποδίδονται τα ξίφη στις/στους νέες/νέους Ανθυπολοχαγούς (και αντιστοίχων) εξ Ανθυπασπιστών αμέσως μετά την ονομασία τους, με άμεση απόδοση στις/στους στρατιωτικούς εξ Ανθυπασπιστών που έχουν ονομασθεί Ανθυπολοχαγοί    (και αντίστοιχοι)  εδώ  και  χρόνια  και  αφ΄  ετέρου  να  αποδίδονται   τα 

προβλεπόμενα παράσημα σε συντομότερο χρόνο, επισπεύδοντας τις απαιτούμενες διαδικασίες χορήγησής τους.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                                          Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                                                                             6983-505524