Συνταξιοδοτικά: Πλασματικός χρόνος στρατιωτικώνΘΕΜΑ: Συνταξιοδοτικά Θέματα Στρατιωτικού Προσωπικού
ΣΧΕΤ. : α. N.3865/2010 (ΦΕΚ Α ́120/21.7.2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.»
β. Το με αριθμ. πρωτ. 899/01-11-2023 έγγραφο της Ένωσής μας
γ. Η με αριθμ. πρωτ. 1562/06-11-2023 ερώτηση της ΒτΕ (ΚΚΕ)
δ. Το με αριθμ. πρωτ. 105557/30.11.2023/ΥΠΕΚΑ/ΥΣ/ΓΝΚΘ έγγραφο

Κύριοι Υπουργοί.

Με το (δ) σχετικό έγγραφο πληροφορηθήκαμε ότι, οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1.01.2011 και εφεξής και υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του (α) ομοίου, αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν e-ΕΦΚΑ, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους πλασματικούς χρόνους των άρθρων 39 και 40 του ν. 3996/2011, μεταξύ των οποίων
και ο πλασματικός χρόνος παιδιών, καθώς διέπονται από την ασφαλιστική νομοθεσία του αυτού ασφαλιστικού οργανισμού.

Με αφορμή της ως άνω πληροφορίας, με το παρόν έγγραφό μας, θεωρούμε αναγκαία την παρέμβασή σας ώστε η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για τις/τους στρατιωτικούς που έχουν τέκνα, κατά τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, να ισχύσει και αναδρομικά για τις/τους στρατιωτικούς που κατετάγησαν πριν την 01.01.2011, καθόσον η βίαιη μεταφορά των στρατιωτικών
στον e- ΕΦΚΑ έγινε για τεχνικούς/δημοσιονομικούς λόγους και σε κάθε περίπτωση χωρίς τη βούληση των ίδιων των στρατιωτικών, απόρροια της οποίας να απωλεσθούν δικαιώματα.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνησης.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας – Έτος ιδρύσεως 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μαυρίδης Βασίλειος
ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)
6976949994

Ο Γεν. Γραμματέας
Γκούσκος Νεκτάριος
Ανθλγος (ΥΓ)
6955688571