Στέγαση Στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τουςΚατατέθηκε σήμερα Ερώτηση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτρη Μπιάγκη, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Στέγαση Στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους», προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Δένδια, και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να συμβάλουμε στην επίλυση του τεράστιου και κρίσιμου αυτού προβλήματος που αντιμετωπίζει το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τα μέλη των οικογενειών τους, κυρίως αυτών που αναγκάζονται σε υλοποίηση συχνών μεταθέσεων -ιδιαίτερα των στελεχών του Στρατού Ξηράς- και μάλιστα σε όσους απαιτείται να υπηρετούν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, των υπηρετούντων σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, αυτών που επιβαρύνονται με ζητήματα μη συνυπηρέτησης των δύο συζύγων, των στελεχών που τα τέκνα τους χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας ή φοιτούν σε άλλη πόλη από τη διαμονή της οικογένειας. 

Ένα πρόβλημα που οξύνεται από τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων, το μειωμένο εισόδημα των στρατιωτικών, την ενεργειακή κρίση και την αυξανόμενη ακρίβεια των αγαθών, συμβάλλοντας στην αισθητή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου τους.

Μέσω της εν λόγω ερώτησης προτείνεται προς τους αρμόδιους υπουργούς να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου:

να εξεύρουν τους απαιτούμενους πόρους για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτικών οικημάτων, 
να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους που επιτείνουν το στεγαστικό ζήτημα των στελεχών  και να δώσουν λύση σε μία σειρά εξ αυτών, προκειμένου αυτό να αμβλυνθεί, 
να βελτιώσουν τη διαδικασία επιλογής δικαιούχων στελεχών προς διάθεση στρατιωτικών οικημάτων,
να αξιοποιήσουν ανενεργά οικήματα εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΕΔ και μέρος της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων ΤΕΘΑ, ΤΕΣ και ΤΑΑ,
να διαθέσουν ελεύθερες-αναξιοποίητες εκτάσεις εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, σε κατασκευαστικές εταιρείες, με σκοπό τη δημιουργία στρατιωτικών οικημάτων,
να αυξήσουν τα κονδύλια συντήρησης – αναβάθμισης των υπαρχόντων στρατιωτικών οικημάτων για τη βελτίωση της κατάστασής τους και 
να παρέξουν επίδομα ενοικίου σε στελέχη, τουλάχιστον αυτών που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, και σε αυτά που υπηρετούν σε περιοχές που δεν υφίστανται στρατιωτικά οικήματα ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν ή η μίσθωση οικημάτων είναι αδύνατη.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση αναφέρεται ότι, 
Το εισόδημα των στρατιωτικών τα τελευταία χρόνια, και παρά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, παραμένει αμετάβλητο, ενώ η ενεργειακή κρίση και η αυξανόμενη ακρίβεια των αγαθών έχουν συμβάλει αισθητά στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου τους.

Ο συγκεκριμένος εργασιακός χώρος διέπεται από υποχρεωτικές διατασσόμενες μεταθέσεις, ανά περίπου 3 χρόνια, με αποτέλεσμα τη συχνή εναλλαγή του τόπου διαμονής και κατοικίας των στρατιωτικών. Η εύρεση κατοικίας, εκτός από το δυσβάστακτο κόστος της ενοικίασης, είναι και πολύ δύσκολη και σε αυτό έχει συμβάλει και το σύστημα βραχυχρόνιας μίσθωσης οικημάτων (AirBnB κλπ). Ενδεικτικά, το κόστος μίας μέσης οικίας για τετραμελή οικογένεια μπορεί να ανέλθει ακόμη και σε ποσό συγκρίσιμο με το μηνιαίο μισθό ενός στρατιωτικού.

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι το υψηλό κόστος στέγασης, εφόσον βέβαια υπάρχει διαθεσιμότητα, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αυξήσεις του κόστους διαβίωσης, αποτελούν μία ασφυκτική κατάσταση για τις οικογένειες των στρατιωτικών, με αποτέλεσμα τη μη επάρκεια των μηνιαίων αποδοχών τους.

Δεδομένου ότι, η εξασφάλιση στέγης αποτελεί ανάγκη πρώτης προτεραιότητας για το σύνολο των πολιτών μίας οργανωμένης κοινωνίας, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου το πρόβλημα είναι εξαιρετικά οξύ, καθόσον πολλοί και πολλές εξ αυτών αναγκάζονται σε υλοποίηση συχνών μεταθέσεων, ενίοτε μακριά από τον τόπο καταγωγής τους, σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενώ μπορεί να αντιμετωπίζουν και ζητήματα μη συνυπηρέτησης των δύο συζύγων (διαμένοντες σε δύο διαφορετικές οικίες) ή να έχουν τέκνα που χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας ή φοιτούν σε άλλη πόλη από αυτή που διαμένει η οικογένειά τους.

Δεδομένου ότι, η οικιστική ανάπτυξη σε μια περιοχή σε συνδυασμό με την τουριστική ζήτηση στέγης, καθώς και με τις αντίστοιχες ανάγκες για φοιτητική στέγη και ο τρόπος διάθεσης αυτής (π.χ. βραχυχρόνια μίσθωση/AIRBNB) επιτείνει το παραπάνω στεγαστικό ζήτημα των στρατιωτικών.
Δεδομένου ότι, ο αριθμός των στρατιωτικών οικημάτων στις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων δεν επαρκεί για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, αλλά και η κατάσταση των περισσοτέρων εκ των υπαρχόντων στρατιωτικών οικημάτων δεν είναι ικανοποιητική, λόγω παλαιότητας, με αποτέλεσμα πολλοί εκ των στρατιωτικών να υποχρεώνονται στην κάλυψη των εξόδων συντήρησης και αναβάθμισής τους από ίδιους πόρους.

Δεδομένου ότι, υφίστανται ανενεργά οικήματα εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) που θα ήταν δυνατόν να καλύψουν μέρος των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δεδομένου ότι, το στεγαστικό πρόβλημα, που ταλανίζει το σύνολο των στρατιωτικών, ιδιαίτερα τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ενδιαφέρον των νέων για εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς (ΣΣΕ/Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ/Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών) μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, είναι εξαιρετικά μειωμένο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κενών θέσεων στις υπόψη σχολές σε ποσοστό περίπου 30% έως 60%.

Δεδομένου ότι, η οικογενειακή σταθερότητα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξασφάλιση στέγασης, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μαχητικής τους ικανότητας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ποιο είναι το ποσοστό κάλυψης του συνόλου των επιθυμούντων στελεχών να διαμείνουν σε στρατιωτικά οικήματα;
2. Έχετε την πρόθεση να διερευνήσετε το πολύ σημαντικό στεγαστικό ζήτημα των στρατιωτικών, ώστε να δοθεί άμεση λύση στην εξεύρεση κατοικίας και της αντιμετώπισης του κόστους ενοικίου; Αν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτικών οικημάτων;

3. Προτίθεστε να εξετάσετε όλες τις παραμέτρους που επιτείνουν το στεγαστικό ζήτημα των στελεχών και να δώσετε λύση σε μία σειρά εξ αυτών, προκειμένου αυτό να αμβλυνθεί, όπως η συνυπηρέτηση ή η υπηρέτηση στον τόπο καταγωγής;
4. Προτίθεστε να αξιοποιήσετε τα ανενεργά οικήματα εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και μέρος της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων ΤΕΘΑ, ΤΕΣ και ΤΑΑ προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στελεχών τους;

5. Έχετε την πρόθεση να διαθέσετε ελεύθερες-αναξιοποίητες εκτάσεις εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, σε κατασκευαστικές εταιρείες, με σκοπό τη δημιουργία στρατιωτικών οικημάτων προς αξιοποίηση για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στελεχών;
6. Προτίθεστε να αυξήσετε τα κονδύλια συντήρησης – αναβάθμισης των υπαρχόντων στρατιωτικών οικημάτων με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασής τους;

7. Σχεδιάζετε να παρέξετε επίδομα ενοικίου σε στελέχη που υπηρετούν σε περιοχές όπου δεν υφίστανται στρατιωτικά οικήματα ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους ή η μίσθωση οικημάτων είναι αδύνατη;
8. Σχεδιάζετε να παρέξετε επίδομα ενοικίου σε στελέχη, τουλάχιστον αυτών που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, όπως τον Έβρο και τα νησιά, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%;

9. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε – βελτιώσετε τη διαδικασία επιλογής δικαιούχων στελεχών προς διάθεση στρατιωτικών οικημάτων, τροποποιώντας κατάλληλα το σχετικό θεσμικό πλαίσιο; Αν ναι, μεταξύ άλλων, προτίθεστε να ενσωματώσετε στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο διάθεσης των στρατιωτικών οικημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, ανά κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού, ως κριτήριο, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που αποτελεί ένα απολύτως αντικειμενικό κοινωνικό κριτήριο;
10. Θα υπάρξει νέο μισθολόγιο για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Ιανουαρίου 2024, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ώστε η αύξηση των εσόδων των στελεχών να συμβάλλει στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των στρατιωτικών και των οικογενειών τους;