ΥΠΕΘΑ: Επίσημα τα γκρουπ Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς – Τι λέει το έγγραφοΈγγραφο του ΥΠΕΘΑ σχετικά με την χορήγηση εορταστικών αδειών Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς - Θεοφανίων 2023, στο Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό, όπως παρακάτω:

Κατόπιν των σχετικών, να χορηγηθεί εορταστική άδεια πέραν των προβλεπόμενων, σε όλο το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων, όπως παρακάτω:

α. Στρατιωτικό προσωπικό:

(1) Πρώτη περίοδος: Από 19 Δεκ 23 έως και 27 Δεκ 23.

(2) Δεύτερη περίοδος: Από 29 Δεκ 23 έως και 07 Ιαν 24.

β. Πολιτικό προσωπικό:

(1) Πρώτη περίοδος: Από 18 Δεκ 23 έως και 27 Δεκ 23, έξι (6) εργάσιμες ημέρες.

(2) Δεύτερη περίοδος: Από 29 Δεκ 23 έως και 08 Ιαν 24, έξι (6) εργάσιμες ημέρες.