EAAΣ για επιπλέον Μερίδια: Θα προτείνει στο ΜΤΣ επανεξέταση θέματος και υποβολή σχετικής πρότασης (ANAKOINΩΣH)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Με αφορμή το θόρυβο που δημιουργήθηκε σχετικά με τα άρθρα 28 και 29 του ν.5018/2023/ΦΕΚ 25 Α΄ με το οποίο αποδίδονται επιπλέον μερίδια και αντίστοιχες οικονομικές παροχές αποκλειστικά και μόνο στους αποστρατευτικούς βαθμούς μόνο των Ανωτάτων Αξκων από το ΜΤΣ η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ανακοινώνει τα παρακάτω:

1. Το 2017 ψηφίσθηκε ο ν. 4472/2017/ΦΕΚ 74 Α’ ο οποίος στα άρθρα 124 - 126 καθόρισε τις κατηγορίες της μισθολογικής κατάταξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Η κατάταξη έγινε με βάση τον τρόπο εισαγωγής στις ΕΔ και τα ΣΑ, τα χρόνια υπηρεσίας ενός εκάστου και τον Διοικητικό βαθμό που έφερε ο καθένας την ημέρα της ψήφισης του νόμου .

3. Η κατάταξη αυτή δημιούργησε τέσσερεις κατηγορίες μισθωτών Δημοσίου Τομέα των ΕΔ και ΣΑ όπως παρακάτω:

α. Κατηγορία Α προελεύσεως Α.Σ.Ε.Ι.
β. Κατηγορία Β προελεύσεως Α.Σ.Σ.Υ.
γ. Κατηγορία Γ προελεύσεως ΕΠΟΠ – Ο.Π.Υ. – ΕΜΘ- ΕΠΥ
δ. Κατηγορία Δ προελεύσεως Ειδικών Φρουρών κλπ

4. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι μέχρι τότε ως βάση υπολογισμού μισθού αλλά και συντάξεως λαμβανόταν ο Μισθολογικός βαθμός του στελέχους τόσο ε.ε όσο και ε.α. (Πχ Κάποιος Ανχης έπαιρνε μισθό 2/3 Ταξχου και άρα με την αποστρατεία του είχε δικαίωμα να πάρει μέρισμα από το ΜΤΣ ένα βαθμό παραπάνω αλλά βαθμός Ταξχου δεν υπήρχε οπότε έπαιρνε Υποστρατήγου και κατέβαλε κάποια χρήματα ώστε η μετοχική σχέση του με το Ταμείο να ήταν ολοκληρωμένη).

5. Η ισχύς του νόμου άρχιζε από 01/01/2017.

6. Τα μέλη μας που αποστρατευόντουσαν από το 1-1-2017 και μετά άρχισαν να λαμβάνουν από το ΜΤΣ, προσωρινό μέρισμα και προσωρινό ΒΟΕΑ διότι δεν υπήρχε θεσπισμένος τρόπος υπολογισμού του και αναμενόταν η ψήφισή του από τα συναρμόδια Υπουργεία

7. Οι αποστρατευθέντες μέχρι 31 Δεκ. 2016, με Διοικητικό βαθμό Ταξχου και άνω σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 5018/2023/ΦΕΚ 24 Α’, έλαβαν αναδρομικά ένδεκα (11) μηνών διότι ο νόμος είχε ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής του.

8. Αναδρομικά πιθανόν να έλαβαν και όσοι αποστρατεύτηκαν από την 01 Ιαν 2017 και εντεύθεν, εφόσον μετά από την εκκαθάριση που γίνεται μεταξύ του προσωρινού μερίσματος και του ΒΟΕΑ που λάμβαναν και αυτού που δικαιούνται με την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου, προκύπτει θετική διαφορά. Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον προκύψει αρνητική διαφορά, κάποιοι συνάδελφοι καλούνται να επιστρέψουν διάφορα ποσά στο ΜΤΣ.

9. Συμπερασματικά, είναι γεγονός ότι ακόμη και το ΜΤΣ αναγνωρίζοντας ότι πιθανόν να υπάρχουν αδικίες στην αναλογική κατανομή των μεριδίων εισήγαγε στο ν.5018/2023/ΦΕΚ 24 Α’ και στο άρθρο 95 παράγραφος 13 την εξής δυνατότητα:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, δύναται να ανακαθορίζεται ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων του άρθρου 28».

10. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού αναγνωρίζοντας τα προβλήματα ανισονομίας και ανισοκατανομής που δημιουργήθηκαν με την ψήφιση του ανωτέρω νόμου και συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες, θα προτείνει στο ΜΤΣ την επανεξέταση του θέματος και την υποβολή σχετικής πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς ώστε η κατανομή των μεριδίων να γίνει δικαιότερη.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων