Καλά νέα για το μισθολογικό ΕΜΘ: Τι απάντησαν ΥΠΕΘΟ και Δένδιας (ΕΓΓΡΑΦΑ)1. Απάντηση ΥΠΟΙΚ (Α. Π.: 188608 ΕΞ 2023 21/12/2023):

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2071/1.12.2023 Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του πίνακα διανομής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το ζήτημα της αναμόρφωσης του μισθολογικού καθεστώτος των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) των Ενόπλων Δυνάμεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67), ρυθμίστηκε με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.5036/2023 (Α΄ 77). Με τις εν λόγω διατάξεις αναπροσαρμόστηκε αυξητικά το ύψος των αποδοχών των στελεχών Ε.Μ.Θ. που προάγονται στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και ήρθη η αναντιστοιχία μεταξύ της εν λόγω βαθμολογικής τους εξέλιξης και της μισθολογικής τους κατάταξης.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς της μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των στελεχών Ε.Μ.Θ., ώστε αυτό να είναι εναρμονισμένο με τις ρυθμίσεις του άρθρου 46, παρ. 4, του ν.5018/2023 (Α΄ 25), οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα βαθμολογικής εξέλιξης της εν λόγω κατηγορίας στελεχών μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού, εξετάζεται σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. Απάντηση ΥΕΘΑ Ν. Δένδια (Φ.900α/1202/19165 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023):

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απέστειλαν σχετική νομοθετική ρύθμιση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία αφορούσε, μεταξύ άλλων, στη μισθολογική αποκατάσταση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τη διακριτή πρόβλεψη στο διοικητικό βαθμού του Υπολοχαγού και αντιστοίχων.

Η ως άνω ρύθμιση βρίσκεται σε επιτελική επεξεργασία, η οποία μετά την ολοκλήρωσή της, θα προωθηθεί στο συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ψήφισή της.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ