Δένδιας: Θεσπίζεται νέο νομικό πλαίσιο για EΠOΠ – Αυτές είναι οι παρεμβάσεις για επίλυση αδικιών στελεχών EΔΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης σχετικά με την «Ανάγκη αλλαγής κυβερνητικής πολιτικής για την αξιοποίηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των οικογενειών τους. Το προσωπικό άλλωστε αποτελεί τον βασικό πυλώνα ισχύος των ΕΔ. Επιτελεί το καθήκον του με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης, με υλικές αντιπαροχές που είναι αλήθεια ότι δεν ανταποκρίνονται στο ύψος της αποστολής τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, σε αγαστή συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, καταβάλλουν εργώδη προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουν τις υπάρχουσες αδικίες εις βάρος των στελεχών με νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν ενεργή την επικοινωνία με συναρμόδια Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο την ομαλοποίηση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, εντός των δημοσιονομικών προϋπολογισμών και δεσμεύσεων της Χώρας.

Σταχυολογώντας, λοιπόν, οι σχετικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν, έχουν ως εξής:

• Σημαντική αύξηση των εισακτέων στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ για τα έτη 2021-2025 (άνω των 1335 θέσεων μαθητών), με στόχο την κάλυψη κενών θέσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών για τα έτη προ του 2020 (819 θέσεις μαθητών) καθώς και την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.

• Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένου των ειδικών μισθολογίων, για πρώτη φορά μετά από 12 έτη (ν.5045/2023). Συνεπεία αυτού επήλθε προσαύξηση στη μισθοδοσία των σπουδαστών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ).

• Η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία επιτελικής επεξεργασίας.

• Η εκ νέου εξέταση του θεσμικού πλαισίου καταβολής και εκκαθάρισης δαπανών υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

• Οικιστικό πρόγραμμα ΕΔ, στο οποίο υλοποιείται σταδιακά η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ, καθώς και η κατασκευή νέων κατοικιών σε περιοχές με ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες στέγασης.

• Η διοικητική μέριμνα, όπως ενδεικτικά αποτυπώθηκε στον ν.5018/2023 ή στην Υπουργική Απόφαση (Β΄3267/2023), προκειμένου να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο δίκαιο και ορθολογικό τα αιτήματα των υπηρετούντων στις ΕΔ.

Η παραπάνω δέσμη μέτρων αποδεικνύει ένα μέρος του συντονισμένου και οργανωμένου προγράμματος της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας των ΕΔ, κατόπιν εμπεριστατωμένων επιτελικών μελετών, προκειμένου να εξεταστεί και να επιλυθεί το μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων των στελεχών των ΕΔ, ως ελάχιστη απόδοση της ευγνωμοσύνης και της αναγνώρισης της ελληνικής κοινωνίας.

Τέλος, η συνεισφορά των ΕΔ στο πολύτιμο έργο, ενδεικτικά, της πολιτικής προστασίας ή της υγειονομικής κάλυψης της ελληνικής επικράτειας ή του μεταναστευτικού ζητήματος, συνδέεται με την αίσθηση του καθήκοντος και της προάσπισης της Χώρας από εσωτερικούς (κλιματική κρίση) ή εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δύνανται λόγω της δυναμικής τους, πολλές φορές, να απειλήσουν την ελληνική κοινωνία, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι οι ΕΔ. Η παραπάνω συνδρομή πραγματοποιείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Γενικών Επιτελείων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ