Δείτε τις Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος MTΣ και ΕΚΟΕΜΣ έτους 2024Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2024:

A/A ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
(1) Ιανουάριος 2024 Πέμπτη 04 Ιαν. 2024
(2) Φεβρουάριος 2024 Τρίτη 30 Ιαν. 2024
(3) Μάρτιος 2024 Τετάρτη 28 Φεβ. 2024
(4) Απρίλιος 2024 Πέμπτη 28 Μαρ. 2024
(5) Μάιος 2024 Δευτέρα 29 Απρ. 2024
(6) Ιούνιος 2024 Πέμπτη 30 Μαϊ. 2024

(7) Ιούλιος 2024 Πέμπτη 27 Ιουν. 2024
(8) Αύγουστος 2024 Τρίτη 30 Ιουλ. 2024
(9) Σεπτέμβριος 2024 Πέμπτη 29 Αυγ. 2024
(10) Οκτώβριος 2024 Παρασκευή 27 Σεπ. 2024
(11) Νοέμβριος 2024 Τετάρτη 30 Οκτ. 2024
(12) Δεκέμβριος 2024 Πέμπτη 28 Νοε. 2024

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Λ. Μπαράκος