ΜΤΑ και ΜΤΝ Χορηγούν Έκτακτο Βοήθημα για τα Χριστούγεννα1. Χορήγηση Εκτάκτου Βοηθήματος Μερισματούχων ΜΤΑ Έτους 2023

22/12/2023

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 20/17-11-2023 Απόφασης Δ.Σ./Μ.Τ.Α., η οποία εγκρίθηκε από τον κο ΥΦ.ΕΘ.Α με τη Φ.951.16/16310/Σ.2811/21-12-2023, την 28η Δεκεμβρίου 2023, θα χορηγηθεί, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα στους μερισματούχους του Ταμείου, ως έκτακτο βοήθημα έτους 2023, βάσει του άρθρου 13 του α.ν.1988/1939 (ΦΕΚ 414Α΄).

2. Ενημέρωση Μερισματούχων για Χορήγηση Έκτακτου Επιδόματος 2023

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γλάδστωνος 1 – 10677 Αθήνα
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Μερισματούχων για Χορήγηση Έκτακτου Επιδόματος 2023

Ανακοινώνεται ότι το έκτακτο επίδομα ΜΤΝ ύψους ενός (1) μεικτού μερίσματος (χωρίς την διενέργεια κρατήσεων) θα χορηγηθεί στους δικαιούχους μερισματούχους ΜΤΝ στις 28 Δεκεμβρίου 2023.

Αντιναύαρχος ε.α Βελισσάριος Παππάς ΠΝ
Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ