Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ: Αυτοί είναι οι προσδιορισμένοι στόχοι μας για το 2024ΔΥΣΕΚΤΟ ΤΟ ΕΤΟΣ (Αλλά μόνο ως προς την διόρθωση του σφάλματος για τη μέτρηση του ηλιακού έτους).

ΑΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ - ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ.

ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΣ/ΜΤΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΩΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

(1) Υποβολή και έγκριση Π.Δ. του νέου οργανισμού ΜΤΣ.

(2) Μετάπτωση στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΜΤΣ.

(3) Διευθέτηση δανείου ΜΤΣ με ΥΠΕΘΟ.

(4) Συνέχιση διεκδικήσεων για εκκαθάριση εκκρεμοτήτων μεταξύ ΜΤΣ - PICAR Α.Ε.Ε.

(5) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ΜΤΣ.

(6) Διερεύνηση για την εξεύρεση νέων πόρων εσόδων ΜΤΣ όπως:

(α) Κοινωνικών.

(β) Δαπανών.

(γ) Εξοπλιστικών.

(7) Κάλυψη 12 εκ των 24 κενών θέσεων του ΜΤΣ εντός του 2024, οι οποίες έχουν εγκριθεί σε προηγούμενους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων και συνέχιση ενεργειών για έγκριση κάλυψης και των υπολειπόμενων 12 κενών θέσεων Μονίμων Υπαλλήλων του Ταμείου.

(8) Διαχείριση χαρτοφυλακίου και αποθεματικού.

ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ/ΝΙΜΤΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΩΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

(1) Υποβολή και έγκριση Π.Δ. του νέου οργανισμού ΝΙΜΤΣ.

(2) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ΝΙΜΤΣ.

(3) Ανακαίνιση 4ου ορόφου παλιάς πτέρυγας «ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

(4) Συνέχιση διεύρυνσης της βάσης δικαιούχων του ΝΙΜΤΣ.

(5) Επέκταση ΤΕΠ.

(6) Προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου ανοικτού τύπου.

(7) Προμήθεια 2ου Αξονικού Τομογράφου.

(8) Ανακαίνιση/επέκταση χειρουργείων.

(9) Αντικατάσταση σωληνώσεων ψύξης-θέρμανσης.

(10) Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων προς ΝΙΜΤΣ.

(11) Προμήθεια δεξαμενής οξυγόνου.

(12) Επαναλειτουργία Βόρειας εισόδου πεζών ΝΙΜΤΣ.

(13) Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

(14) Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από 1-1-24.

(15) Συνεργασία υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ με ΝΙΜΤΣ (ιατρικού, νοσηλευτικού, Διοικητικού, Τεχνικού Προσωπικού).

(16) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευσή Ιατρικού και Λοιπού Προσωπικού.

(17) Αντικατάσταση – συμπλήρωση, τόσο ξενοδοχειακού, όσο και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

(18) Βελτίωση διαδικασίας προγραμματισμού ραντεβού.

Με την προτεραιότητα εκτέλεσης, επαναπροσδιορισμού, ή συμπλήρωσης, κατόπιν αξιολόγησης και συνεχούς επικαιροποίησης στη βάση του άμεσα αναγκαίου.

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΟΥ,

που για το ΜΤΣ είναι η: «Συμπλήρωση Εισοδήματος των μερισματούχων» και

για το ΝΙΜΤΣ η: «Παροχή Άριστων Υπηρεσιών Υγείας».

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2024