ΑΣΔΥΣ: Παράταση στο πρόγραμμα προμήθειας αυτόματων εκτοξευτών βομβίδων των 40 χιλιοστών για τυφέκια G3Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) ανακοίνωσε την παράταση του διαγωνισμού σύναψης και εκτέλεση σύμβαση προμήθειας αριθμού εκτοξευτών βομβίδων των 40 χιλιοστών για τυφέκια εφόδου G3. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η παράταση δίδεται κατόπιν αιτήματος των εταιριών «ELMON AE» και «GLADIUS ΙΚΕ». 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται για τις 18 Ιανουαρίου του 2024. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει τον αριθμό των υπό προμήθεια εκτοξευτών, ούτε προϋπολογισμό του προγράμματος ή τον επιθυμητό χρόνο υλοποίησης του.