Βελτίωση εργασιακών συνθηκών ζητούν οι στρατιωτικοίΗ ΠΟΕΣ μαζί με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς αναδεικνύουν τα σοβαρά και αιτιολογημένα παράπονα στρατιωτικών της Καστοριάς, αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας (εκτέλεση υπηρεσιών) σε Φυλάκια της περιοχής, τα οποία είναι εκτεθειμένα στις έντονες καιρικές συνθήκες και το βαρύ χειμώνα της περιοχης. Όπως αναδεικνύουν οι συνδικαλιστές, ενώ υφίσταται πλαίσιο που δικαιολογεί τη διακοπή λειτουργίας κατά τους χειμερινούς μήνες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι δυνατότητες αυτές δεν αξιοποιούνται, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της εργασιακής καθημερινότητας και των κινδύνων που αντιμετωπίζει το στρατιωτικό προσωπικό. 
 
Το έγγραφο της ΠΟΕΣ:
 
ΘΕΜΑ:   Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Βελτίωση Εργασιακών Συνθηκών)

ΣΧΕΤ.:  α.   ΣΚ 80-11 «Προκάλυψη»

        β.   Γνωμοδότηση 6/2016/ Γ’ ΣΣ/ΓΣΝΣ/19 Αυγ 16

        γ.   ΠαΔ 4-49/2019 «Χειρισμός Στρατιωτικού Προσωπικού»

        δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 103/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

        ε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 114/2024 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

              Κύριε Αρχηγέ.

Αν και είναι προφανές ότι βρισκόμαστε ακόμα στον απόηχο των εξαγγελιών του ΥΕΘΑ για το επίδομα Στόλου καθώς και για θέσπιση ουσιαστικών μέτρων μέριμνας για το προσωπικό, ώστε να επανέλθει το θετικό πρόσημο στο ηθικό των στελεχών, η Ομοσπονδία μας διαρκώς γίνεται αποδέκτης αυθαιρεσιών και υπερβάσεων από το σύνολο της επικράτειας.

Μια τέτοια περίπτωση έρχεται από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), η οποία έχει γνωστοποιήσει εδώ και μέρες ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Μεγάλος αριθμός στρατιωτικών που υπηρετεί στην ανωτέρω περιφερειακή ενότητα, με το γνωστό γεωγραφικό ανάγλυφο και κατ’ επέκταση βαρύ χειμώνα, διαμαρτύρεται, δικαίως θεωρούμε, για τον αυξημένο αριθμό υπηρεσιών και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες σε φυλάκια ευθύνης του Τάγματος Προκαλύψεως της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το οικείο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει επακριβώς όλες τις δυνατότητες, μία εκ των οποίων και η μη στελέχωση κατά τους χειμερινούς μήνες, διαπιστώνονται, όχι μόνο υπερβάσεις στα μηνιαία ανώτατα όρια 24ωρων υπηρεσιών ανά έτη υπηρεσίας και βαθμό, αλλά αναφορικά με τακτικές, σχεδόν παγιωμένες, υπερβάσεις στα προβλεπόμενα μηνιαία όρια, αλλά ακόμα και εκτέλεση συνεχόμενων 24ωρων υπηρεσιών (έως και για τρείς μέρες), για τις οποίες υφίσταται γνωμοδότηση κατά την οποίαν «Το γεγονός ότι η εκτέλεση συνεχόμενης υπηρεσίας για δύο ή τρείς ημέρες συνιστά, σύμφωνα με την κοινή πείρα και λογική, εργασία που ενδέχεται να επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο δε μάλλον όταν αυτή η εργασία χαρακτηρίζεται από τα θεσμικά κείμενα ως ιδιαιτέρως απαιτητική και κρίσιμη» [παρ.1ε(6) του (β) σχετικού].

Θεωρούμε περιττό να επισημάνουμε τις συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες στον ορεινό όγκο της περιοχής, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται από πλευράς υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Να υπενθυμίσουμε δε, ότι ακόμα και η μετακίνηση από και προς τα «επίμαχα» Φυλάκια, καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη, πόσο μάλλον η διαμονή που, μεταξύ άλλων εγκυμονεί και τον κίνδυνο του αποκλεισμού λόγω των καιρικών συνθηκών. Για τους λόγους αυτούς, μέχρι πριν λίγα έτη τα εν λόγω Φυλάκια, όπως προαναφέραμε δεν στελεχώνονταν για υπηρεσίες κατά τους χειμερινούς μήνες [παρ.14β του αρθρ.6 του (α) σχετικού]. Ωστόσο η τακτική αυτή άλλαξε και διατηρείται μέχρι σήμερα.

Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, για να επιτυγχάνεται η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, όχι μόνο υπερβαίνονται διαρκώς τα μηνιαία όρια εκτελούμενων υπηρεσιών, αλλά διαρκώς, λόγω της υποστελέχωσης, οι ανάγκες καλύπτονται από επιπλέον προσωπικό που υπηρετεί στις έτερες Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες του 15ου ΣΠ, με αποτέλεσμα η υπέρβαση των μηνιαίων ορίων να συμπαρασέρνει δυσμενώς πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού που υπηρετεί στην περιοχή, πέραν του γεγονότος ότι αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η επικινδυνότητα της όλης κατάστασης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του ΚΝΥΑΕ (ν.3850/2010).

Στο πνεύμα των ανωτέρω, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η υπόψιν Ένωση έχει στο παρελθόν τεκμηριωμένα αναδείξει τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα σωματικής και ψυχικής καταπόνησης του προσωπικού που υπηρετεί στην περιοχή (όπου, τα ποσοστά των υπηρετούντων στελεχών που εμπίπτουν στην κατηγορία της ειδικής κατάστασης αυξάνονται συνεχώς). Παράλληλα, ως γνωστόν, η Ομοσπονδία μας διαρκώς αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό λόγω δυσμενών και επιβαρυμένων εργασιακών συνθηκών και συχνά σχετίζονται με θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (όπως η αυξημένη εμφάνιση εργασιακού άγχους).

Κατόπιν των ανωτέρω, ενισχύουμε το αίτημα της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. και ζητάμε την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος, κατά το οποίο η εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών κατά τους χειμερινούς μήνες διακοπτόταν σε όσα Φυλάκια υφίσταται η σχετική πρόβλεψη. Εν λόγω ενέργεια είναι βέβαιο ότι θα επενεργήσει ευεργετικά σε πλήθος παραγόντων και, σίγουρα, θα εκτιμηθεί δεόντως από το προσωπικό.

-- 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.