Ρώσοι στρατιώτες δοκίμασαν μανδύα αορατότηταςΡώσοι στρατιώτες δοκίμασαν μανδύα αορατότητας στο πλαίσιο ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης.

«Οι Ρώσοι στρατιώτες δοκίμασαν μια νέα εφεύρεση από εγχώριους προγραμματιστές, για να προστατεύουν από εχθρικές θερμικές συσκευές απεικόνισης», σημειώνει το Avia.pro.

«Η δοκιμή αυτού του εξοπλισμού αναφέρεται ότι θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο», τονίζεται.

Ρώσοι στρατιώτες δοκίμασαν μανδύα αορατότητας
Οι νέοι μανδύες παραλλαγής ζυγίζουν μόνο 350 γραμμάρια, γεγονός και μπορούν να μπουν ακόμα και στην τσέπη των Ρώσων στρατιωτών ενώ με την ειδική τους σύνθεση που θωρακίζουν αποτελεσματικά την ανθρώπινη θερμική ακτινοβολία.

Η αποτελεσματικότητα των αδιάβροχων που κάνουν αόρατους στις θερμικές κάμερες του Ρώσους στρατιώτες, είναι εντυπωσιακή, κάνοντας στην κυριολεξία αόρατο το άτομο που τα φορά.

Στην φωτογραφία αυτή ο στρατιώτης αριστερά φορά τον μανδύα που τον κάνει αόρατο στην θερμική κάμερα.