Προαγωγές EMΘ Aνθλγων στο βαθμό του YπολοχαγούΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Προάγουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 1848/1989, σε Υπολοχαγούς τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 24.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία
συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ανδρεάδη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:67245

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λουκόπουλο Ανδρέα του ΔιονυσίουΑΜ:67250

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ούλιο Μιλτιάδη του Νικολάου ΑΜ:67251

(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σπυράκη Βασίλειο του Δημητρίου ΑΜ:67252

(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Στεργάκη Αθανάσιο του Θεοδώρου ΑΜ:67253

(6) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βρασίδα Χαράλαμπο του Γεωργίου ΑΜ:67256

(7) Πυροβολικού Ζουπίδη Γεώργιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:67263

(8) Διαβιβάσεων Γκιλάκη Μιχαήλ του Σταύρου ΑΜ:67281

(9) Διαβιβάσεων Ιντζέ Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ:67282

(10) Διαβιβάσεων Καλαμπόκη Νικόλαο του Ελευθερίου ΑΜ:67283

(11) Τεχνικού Καρούτα Απόστολο του Αριστοτέλη ΑΜ:67248

(12) Τεχνικού Μπόμπολα Γεώργιο του Θεμιστοκλή ΑΜ:67293

(13) Τεχνικού Γεωργίου Γεώργιο του Αγγέλου ΑΜ:67289

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.