Αποστρατείες EMΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ-Όλα τα ονόματα1. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές:

α) Τεχνικού Κωστόπουλο Αλέξανδρο του Άγγελου (ΑΜ:74643), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα και τη 13η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

β) Πεζικού Αναγνώστου Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (ΑΜ:75694), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1975 στη Σάμο και την 25η Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

γ) Πεζικού Νατσιούλα Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ:77527), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στη Λάρισα και τη 18η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

δ) Πεζικού Νεράντζη Αγαμέμνονα του Αρίσταρχου (ΑΜ:77637), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και την 24η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

ε) Πεζικού Τσαρουχάκη Ιωάννη του Μανούσου (ΑΜ:77644), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στο Ηράκλειο και την 1η Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

στ) Μηχανικού Τσιαπλέ Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ:78468), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1975 στη Λάρισα και τη 17η Ιουλίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

2. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με τον βαθμό που φέρει, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 3 του ν.δ. 445/1974, 13 παρ. 4 του ν. 1848/1989 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, λόγω συμπλήρωσης 35ετούς συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τον ΕΜΘ Ανθυπασπιστή
Πυροβολικού Παπαδίνα Θωμά του Σωτηρίου (ΑΜ:67295), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1968 στη Θεσσαλονίκη.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.