Προαγωγή σε Λοχαγούς σε αποστρατεία ΕΜΘ Υπολοχαγών Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 35ετίαΣύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 452/07.02.2024:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 30.01.2024 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1848/1989 και του ν. 3883/2010:

Προάγονται:

α. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 32 του ν. 3883/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 1848/1989, σε Λοχαγοί σε αποστρατεία οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Υπολοχαγοί Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ-3) για την τακτική κρίση έτους 2023-2024 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και στη συνέχεια «προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό»:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ