Το σύγχρονο ελληνικό “πυρπολικό” ΑΡΓΩ που θα σκορπίζει τον πανικό στα τουρκικά πολεμικά στην ανύπαρκτη “Γαλάζια Πατρίδα”Δρώντας μαζικά σε ικανούς αριθμούς τα μη επανδρωμένα σκάφη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού θα κτυπούν μέρα και νύχτα τον εχθρό από εκεί που δεν θα τα περιμένει ακόμα και μέσα στους ναυστάθμους

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η χρήση τρομερών μη  επανδρωμένων σκαφών επιφανείας USV έχει προκαλέσει τρομερά πλήγματα σε πολεμικά πλοία όλων των κατηγοριών στην Μαύρη Θάλασσα, και έχει αλλάξει πραγματικά τον αποκαλούμενο ναυτικό πόλεμο.

Παρομοιάζοντας την δράση τους με τα θρυλικά ελληνικά πυρπολικά κατά τον αγώνα του 1821, τα μη επανδρωμένα σκάφη αποτελούν ή θα αποτελέσουν σε 2 χρόνια το κρυφό όπλο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Άσχετα με το το πράττει η τουρκική πλευρά, στην χώρα μας έχουμε μια επανάσταση στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων, ενώ γνωρίζουμε το Αιγαίο απέξω και ανακατωτά, έχοντας σαφώς πλεονέκτημα σε κάθε μελλοντική ναυτική κρίση.

Πρόκειται για την δημιουργία USV που θα “φορτωθεί” με  περιπλανώμενα πυρομαχικά (Loitering munitions) μικρά πυραυλικά συστήματα και τορπίλες, και δρώντας πολλά μαζί, θα επιτίθενται στα εχθρικά πολεμικά πλοία μέρα και νύχτα, προκαλώντας την βύθιση τους.      

Ένα από τα νέα επιτεύγματα είναι και το USV ΑΡΓΩ  
Το παρόν ερευνητικό έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μη επανδρωμένου συστήματος πλωτής επιφάνειας με σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες.

προκειμένου να βρεθούν αξιόπιστες και οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα της συλλογή αξιόπιστων, γρήγορων και εύκολα προσβάσιμων δεδομένων σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί έχει προσαρμοσμένα «έξυπνα συστήματα» συλλογής και ανάγνωσης δεδομένων με βάση τη συνδυασμένη χρήση αισθητήρων και επίγειων συστημάτων ελέγχου προς τηλεχειρισμό και διαχείριση.

Το σύστημα παρουσιάζει αξιοσημείωτες καινοτομίες στους ακόλουθους τομείς:

i. τις δυνατότητες επεξεργασίας / ανάλυσης δεδομένων επί του σκάφους / σε πραγματικό χρόνο ii. μια ενεργειακά ανεξάρτητη και φιλική προς το περιβάλλον πλατφόρμα (σκάφος) κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από την τελευταία αεροναυτική iii. την ανάπτυξη αισθητήρων προηγμένης τεχνολογίας (φωτογραμμετρικό και ραδιομετρικό αποτύπωμα, καθώς και τη σύνδεσή του με ρύπους, δείκτες και αδρανειακούς αισθητήρες) και

iv. το λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία του συστήματος, καθώς για πρώτη φορά εισάγει και αποτυπώνει χωρικά τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που καταγράφονται από τους αισθητήρες του, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διαχείριση δεδομένων από
Πληροφορίες Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS) από τοπικούς ή απομακρυσμένους χρήστες.

Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV ARGO
Η ερευνητική Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης (MRSG) του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει στο ερευνητικό έργο "Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV ARGO".

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Το παρόν ερευνητικό έργο αναφέρεται στη σύμπραξη 4 Επιχειρήσεων και 2 Ερευνητικά Ιδρύματα που απώτερο σκοπό έχει τη σύζευξη των εμπειριών και γνώσεων όλων των φορέων στην παροχή έρευνας για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον.


Το ερευνητικό έργο της σύμπραξης αναφέρεται σε ενέργειες βιομηχανικής έρευνας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αποσκοπεί δε στην ανάπτυξη βιώσιμων και οικονομικών λύσεων στο πρόβλημα εποπτείας του υδάτινου περιβάλλοντος και ταυτίζεται πλήρως με τις ανάγκες της γαλάζιας οικονομίας για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Οι μέχρι σήμερα συμβατικές μέθοδοι επόπτευσης, καταγραφής και συλλογής δεδομένων με τη χρήση ειδικά εξοπλισμένων Ωκεανογραφικών σκαφών ή εφοπλισμό ακτοπλοϊκών σκαφών, με καταδυτικές αποστολές, δειγματοληψίες, ή στατικούς σταθμούς μέτρησης είναι περιορισμένες και παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις, όπως η αδυναμία λειτουργίας τους σε ακραίες καιρικές συνθήκες και κυρίως το εξαιρετικά υψηλό κόστος επάνδρωσης και συντήρησης τους.

Σκοπός του έργου
Tο παρόν ερευνητικό έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μη επανδρωμένου πλωτού συστήματος με σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες και απώτερο σκοπό την εξεύρεση αξιόπιστων και οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών μεθόδων στο πρόβλημα συλλογής αξιόπιστων, γρήγορων, εύκολα προσβάσιμων δεδομένων που αφορούν στο υδάτινο περιβάλλον.

Το προς ανάπτυξη σύστημα διαθέτει προσαρμοσμένα «έξυπνα συστήματα» επισκόπησης καταγραφής και ανάγνωσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση αισθητήρων και επίγειων συστημάτων ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως λειτουργία και διαχείρισή του. Το σύστημα παρουσιάζει αξιοσημείωτες καινοτομίες στα ακόλουθα σημεία:

    1. στην δυνατότητα οn-board - real time επεξεργασίας /ανάλυσης δεδομένων,

    2. στην ενεργειακά αυτόνομη και φιλική προς το περιβάλλον πλατφόρμα (σκάφος) εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από τα πλέον σύγχρονα αεροναυτικά υλικά,

    3. στην ανάπτυξη αισθητήρων προηγμένης τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένων για υδάτινο περιβάλλον (φωτογραμμετρική και ραδιομετρική αποτύπωση του βυθού, καθώς επίσης και η σύνδεσή της με αισθητήρες ρύπων, δεικτών και αδρανειακού συστήματος) και

    4. στο λογισμικό διαχείρισης της πληροφορίας, που αποτελεί και την μεγάλη καινοτομία του συστήματος, καθώς για πρώτη φορά παρεμβάλλει και αποτυπώνει χωρικά και όχι σημειακά όπως γίνεται μέχρι σήμερα τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που καταγράφουν οι αισθητήρες του, καθιστώντας έτσι εφικτή την διαχείριση δεδομένων από Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ( GIS) από τοπικούς ή απομακρυσμένους χρήστες.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο με τη χρήση των «έξυπνων» μη επανδρωμένων πλωτών συστημάτων αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εποπτείας, καταγραφής, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από το υδάτινο περιβάλλον, με κύρια πλεονεκτήματα:

    1. τη μείωση κόστους - αποφυγή αγοράς ή μίσθωσης και εξοπλισμού μεγάλων συμβατικών σκαφών για μια συγκεκριμένη αποστολή, ανάπτυξης δικτύου σταθερών σταθμών μέτρησης ή καλύτερης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης υπαρχόντων,

    2. την ορθολογική κατανομή πόρων και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με μείωση επικινδυνότητας στην καταγραφή (χρήση δυτών κλπ.),

    3. τη δυνατότητα Real time παρακολούθησης,

    4. την εξασφάλιση «διεπιστημονικότητας» και ε) την αμεσότητα στη διασύνδεση φορέων – Ακαδημαϊκοί / Ερευνητικοί φορείς και Ιδιωτικός τομέας.

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου συμμετέχουν τέσσερις ΜΜΕ επιχειρήσεις, η εταιρία UCAΝDROΝΕ, με τεράστια εξειδίκευση στις Unmanned technologies και την τηλεπισκόπηση, η εταιρία ΑΜΒΙΟ, με εμπειρία στο χώρο των Υδατοκαλλιεργειών και Αλιείας, της Θαλάσσιας Χωροταξίας, η εταιρία FIBLΕ με πολύχρονη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής, η εταιρία ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε.,Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και δύο ερευνητικές ομάδες από δύο σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.