Έντονη δυσαρέσκεια με την πρόθεση δημιουργίας Σώματος ΥπαξιωματικώνΑξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έγινε κοινωνός πολλών και έντονων παραπόνων μελών του κι όχι μόνο, με τα όσα αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα για πρόθεση από το ΥΠΕΘΑ δημιουργίας Σώματος Υπαξιωματικών. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε προσπάθεια υποβάθμισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και φυσικά λέμε ξεκάθαρο και δυνατό «ΟΧΙ» στην ίδρυση Σώματος Υπαξιωματικών. Ο χώρος τον Ενόπλων Δυνάμεων δεν ενδείκνυται ούτε για «πειραματισμούς» ούτε για «αμερικανιές».

 Τα ερωτήματα λοιπόν είναι σαφή: Θέλετε κύριε Υπουργέ την αναβάθμιση ή την υποβάθμιση των στελεχών προερχομένων από θεσμούς ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ κτλ; Γιατί:

1. Βαθμολογικό-Ιεραρχική Εξέλιξη: «Αναβάθμιση στα λόγια» με απώλεια έξι (6) βαθμολογικών κλιμάκων στην «πράξη» μόνο αναβάθμιση δεν είναι για τους ΑΣΣΥ. «Αναβάθμιση στα λόγια» με απώλεια ή έστω πάγωμα των βαθμών του Αξιωματικού που επέτυχαν (έστω και τόσο καθυστερημένα), στην «πράξη» μόνο αναβάθμιση δεν είναι για τους ΕΜΘ. «Αναβάθμιση στα λόγια» με βαθμολογική εξομοίωση με τους στρατεύσιμους λοχίες και αντιστοίχων, στην «πράξη» μόνο αναβάθμιση  δεν  είναι για τους ΕΠΟΠ. 
  
2. Μισθολογικό. «Αναβάθμιση» στα λόγια» με απώλειες εκατοντάδων μηνιαίως ευρώ, αφού μισθοδοτούνται οι  στρατιωτικοί  αναλόγως  του  βαθμού  που  φέρουν, μόνο αναβάθμιση στην «πράξη» δεν είναι. 

3. Παραμονή στο Στράτευμα. Την ώρα που οι  πρώτοι  καταταχθέντες  συνάδελφοι του θεσμού των ΕΠΟΠ κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός στρατεύματος  άνευ δικαιώματος σύνταξης λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων (50ο έτος ηλικίας),  ενός προβλήματος που δημιουργήθηκε όχι εξαιτίας τους αλλά υπαιτιότητα της πολι-τείας με την κατάργηση της δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης στο 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας στους στρατιωτικούς και ενώ υφίστανται δεσμεύσεις ακόμα  και   εντός  Βουλής  για  επίλυση  επιτέλους  εν  λόγω  προβλήματος,  θεωρείτε  εσείς

«αναβάθμιση» το να δημιουργηθεί αντίστοιχο πρόβλημα σε όλους τους εξ υπαξιωματικών προερχόμενους στρατιωτικούς; 

4. Σύνδεση με την αγορά μετά την αποστράτευση. Είναι δίκαιο πιστεύετε να θεωρούνται με την αποστρατεία τους «ανειδίκευτοι εργάτες» άτομα όλων  των  θεσμών προέλευσης, που επί δεκαετίες εργάζονταν ως χειριστές ή τεχνικοί σε μηχανήματα πολλά μάλιστα «τελευταίας τεχνολογίας»; Την ώρα που τα πτυχία των ΑΣΣΥ δεν έχουν απολύτως καμία αξία για ποια εργασιακά δικαιώματα μπορεί «ο καθείς να ομιλεί»; Θεωρείτε εσείς φυσιολογικό, να εισέρχονται στις ΑΣΣΥ μέσω πανελληνίων εξετάσεων και να θεωρούνται οι απόφοιτοι ως κάτοχοι «μεταλυκειακών σπουδών» και όχι ανώτατης εκπαίδευσης, όταν οι βάσεις πχ. της ΣΜΥΑ ξεπερνούν τη συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημιακών σχολών; 

5. Μέριμνα Προσωπικού. Καμία μα καμία απολύτως αναφορά δεν είδαμε για μέριμνα προσωπικού. Αλήθεια, αυτοί που σας «πλασάρουν» το Αμερικάνικο πρότυπο για την ίδρυση Σώματος Υπαξιωματικών, μπήκαν ποτέ «στον κόπο» να σας ενημερώσουν - αναφέρουν τα δικαιώματα του Υπαξιωματικού στον Αμερικάνικο στρατό; Το ότι έχουν δικό τους Αρχηγό, δικαιούνται κατοικίες για διαμονή και  παραθερισμό ανεξάρτητα από τους Αξκούς, νοσηλεύονται με άλλο θεσμικό καθεστώς κτλ; 

6. Μετοχικά Ταμεία. Καμία αναφορά δεν είδαμε για  τροποποίηση  του  καθεστώτος των Μετοχικών Ταμείων ώστε να δύναται να συμμετέχουν ως Μέλη στα αντίστοιχα ΔΣ και ένας από κάθε θεσμό εξ Υπαξιωματικών, προερχόμενων δηλαδή από ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ κτλ.

Κύριε Υπουργέ, αν πραγματικά θέλετε να αναβαθμίσετε τις ΕΔ και ειδικά τους εξ υπαξιωματικών προερχόμενους συναδέλφους τότε δεν έχετε παρά να στηρίξετε και να μεριμνήσετε ώστε να γίνουν νόμοι του Κράτους όσα κατά καιρούς ως ΠΑ.Σ.Ε.Σ. σας έχουμε αιτηθεί και μάλιστα έχουν τεθεί και ως ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ στη Βουλή των Ελλήνων όπως:

1. Αποκατάσταση της αδικίας στη βαθμολογική εξέλιξη των συναδέλφων ΑΣΣΥ όπου βρέθηκαν με έναν νόμο του 2010 (ν.3883/2010) να έχουν απώλειες στη βαθμολογική τους εξέλιξη συνάδελφοι που εισήλθαν στις ΕΔ από το 1994 και μετά. Μάλιστα συμβαίνει το οξύμωρο οι εισελθόντες τα έτη 1993,1994 και 1995 να έχουν και πανομοιότυπη εγκύκλιο εισαγωγής αλλά μέριμνα υπήρξε μόνο για τους εισελθό-ντες  το 1993  στις ΕΔ με τον ν.5018/2023.  Ανακοίνωση 20-12-2022/ ΠΑ.Σ.Ε.Σ.,  Έγγραφο 47/12-9-2023/ΠΑ.Σ.Ε.Σ., ΑΝΑΦΟΡΑ 236/20-9-2023/ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗ-ΝΩΝ.

2. Αποκατάσταση της αδικίας στη  μισθοδοσία  των  συναδέλφων  του  θεσμού ΕΜΘ να πληρώνονται ως αξιωματικοί μικρότερου βαθμού από ότι φέρουν.   Ανακοίνωση 27-12-2022/ΠΑ.Σ.Ε.Σ., Έγγραφο 33/31-8-2023/ΠΑ.Σ.Ε.Σ., ΕΡΩΤΗΣΗ 670/11-9-2023/ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

3. Αποκατάσταση της αδικίας στους συναδέλφους του θεσμού ΕΠΟΠ που κινδυνεύουν να αποστρατευτούν χωρίς δικαιώματος σύνταξης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28-12-2022/ΠΑ.Σ.Ε.Σ..

4. Αποκατάσταση Μεταταχθέντων αποφοίτων ΑΣΣΥ της ΠΑ έτους 2019 που ενώ έως τότε όλοι οι μεταταχθέντες ορκίζονταν Αξκοί εντός του τρέχοντος έτους αιτήσεώς τους, εν λόγω συνάδελφοι ορκίσθηκαν δύο (2) έτη μετά δηλαδή τον Αύγουστο του  2021. Έγγραφο 30/9-8-2023/ΠΑΣΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΗ 494/30-8-2023/ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

5. Αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των συναδέλφων θεσμού ΕΠΟΠ  να αποκτούν το δικαίωμα μετάταξης στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών πολύ αργότερα σε σχέση με των συναδέλφων του θεσμού ΕΜΘ. Έγγραφο 39/6-9-2023/ΠΑΣΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΗ 664/11-9-2023/ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΑ 237/20-9-2023/ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

6. Αποκατάσταση της αδικίας να μην αποδίδονται τα ξίφη άμεσα με την κατάληψη του βαθμού Αξιωματικού στους εξ Ανθυπασπιστών Αξιωματικούς καθώς και των μεγάλων καθυστερήσεων στην απόδοση των διαμνημονεύσεων. Έγγραφο 74/13-12-2023/ΠΑ.Σ.Ε.Σ., ΕΡΩΤΗΣΗ 2365/21-12-2023/ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και εφόσον ειλικρινώς επιθυμείτε την αναβάθμιση των εξ υπαξιωματικών προερχόμενων συναδέλφων, παρακαλούμε  θερμά  όπως  εγκαταλείψετε κάθε σκέψη για «Σώμα Υπαξιωματικών» και συνδράμετε στην άμεση επίλυση των αδικιών που ανωτέρω σας αναφέραμε, Ειδάλλως μην εκπλαγείτε αν  δείτε την επιπλέον «καθίζηση» των βάσεων των ΑΣΣΥ και τη μη κάλυψη των θέσεων  σε  διαγωνισμούς ΕΠΟΠ. Εμείς ως ΠΑ.Σ.Ε.Σ. σας  ενημερώσαμε  ενδελεχώς  και  εγκαίρως.

Παρακαλούνται οι βουλευτές των Ελλήνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως συνδράμουν δια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ώστε να αποτραπεί η υποβάθμιση του ρόλου και των δικαιωμάτων των εξ υπαξιωματικών προερχόμενων στρατιωτικών.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                        Κατραντζόγλου Ιωάννης