Προσωπικό – Διοικητικά (Παροχή Υπηρεσιών από Στρατιωτικούς σε Τρίτους)



Κύριοι Υπουργοί.

Όπως αναγνώσαμε σε δελτίο τύπου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, «τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Κυθήρων προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ, το Αρματαγωγό (Α/Γ) ΡΟΔΟΣ κατέπλευσε στον λιμένα Διακόφτι νήσου Κυθήρων, όπου αποβίβασε πολιτικά οχήματα βαρέως τύπου στο πλαίσιο κάλυψης άμεσων εφοδιαστικών αναγκών του νησιού.»

Η παραπάνω δράση, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά, υπό τον μανδύα του κοινωνικού προσώπου των Ενόπλων Δυνάμεων, την εκμετάλλευση που υφίσταται το στρατιωτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), το οποίο καλείται, με τα σοβαρά προβλήματα που υφίσταται, να ανταπεξέλθει εκτός των δύσκολων και απαιτητικών υπηρεσιακών του καθηκόντων και σε άλλα πέρα της αρμοδιότητάς του, σε όφελος τρίτων – ιδιωτών επιχειρηματιών!

Είναι απορίας άξιο, πώς είναι δυνατόν, η χώρα που διαθέτει -όπως προσφάτως διά κυβερνητικών χειλιών διατυπώθηκε- τον μεγαλύτερο ναυτιλιακό στόλο επί γης, τα συμφέροντα του οποίου πολύ σύντομα θα κληθεί να υπερασπίσει χιλιάδες μίλια μακρυά από την Ελλάδα πολεμικό πλοίο και δη φρεγάτα, να μην μπορεί να εξασφαλίσει κατάλληλο θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των συμπολιτών μας νησιωτών, εν προκειμένω των Κυθηριωτών και να προσφεύγει στην ακροτελεύτια λύση της εκμετάλλευσης στρατιωτικού-πολεμικού μέσου και του προσωπικού αυτού, ωσάν να διεξάγονται επιχειρήσεις!

Κλείνοντας και διατρανώνοντας την αντίθεσή μας στην εκμετάλλευση του στρατιωτικού προσωπικού υπέρ τρίτων, καλύπτοντας διαχρονικές ανεπάρκειες των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών του κράτους, συμβάλλοντας εμμέσως στη διατήρηση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε, τόσο στο στρατιωτικό προσωπικό, όσο και στους φορολογούμενους πολίτες αυτού του τόπου:

α. Πόθεν προέκυψε η ανωτέρω ανάγκη;

β. Η Στρατιωτική Υπηρεσία ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε αίτημα τρίτου για θαλάσσιες μεταφορές;

γ. Σε ποιόν ή ποιους άλλους απευθύνθηκε ο Δήμος Κυθήρων για την εν λόγω μεταφορά και γιατί -αν- αρνήθηκε/αν αυτός/αυτοί την ανάληψή της;

δ. Ποιο το κόστος της εν λόγω μεταφοράς και ποιόν επιβάρυνε;

ε. Τί είδους αποζημίωση έλαβε το στρατιωτικό προσωπικό που συμμετείχε για τις ανωτέρω υπηρεσίες, πέρα των συνήθων των υπηρεσιακών τους καθηκόντων;

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνισης και δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε από φίλους Κυθήριους πολίτες εάν, μετά την ως άνω  μεταφορά με πολεμικό πλοίο, άρα και με απομείωση των χρηματικών ποσών που επιβαρύνονται τα μεταφερόμενα προϊόντα από τη διαχειριστική αλυσίδα (μεσάζοντες μεταφορείς), τα προϊόντα αυτά θα πωλούνται φτηνότερα στον Κυθήριο καταναλωτή ή όχι.

Με εκτίμηση

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης