Τουρκικά drones: Τρόμος για Ελλάδα και ΒρυξέλλεςΜια υπόκωφη σύγκρουση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γαλλία από τη μια πλευρά και την Τουρκία από την άλλη, με φόντο την ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια της Ε.Ε. προς την Ουκρανία, αναδεικνύοντας την τεράστια εξάπλωση της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας και, κυρίως, την ενίσχυση της τουρκικής «διπλωματίας των drones».

Στις Βρυξέλλες διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για τη στρατιωτική βοήθεια που η Ε.Ε. πρέπει να δώσει στην Ουκρανία και αφορά κυρίως πυρομαχικά αλλά και οπλικά συστήματα.

Μία από τις βασικές προτά σεις πολλών χωρών είναι η Ε.Ε. να προμηθευ τεί πυρομαχικά και όπλα και από τρίτες χώρες, έτσι ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, και θώς οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται πλέον υπό αφόρητη πίεση.

Ωστόσο, η Γαλλία, με την υποστήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου, σύμφωνα με διπλωμα- τικές πηγές στις Βρυξέλλες, έχει θέσει τον όρο όλες οι αγορές να γίνουν μόνο από ευρωπαϊκές χώρες («European only»).

Όπως αναφέρει ο Χρήστος Μαζανίτης στη Real News, πηγές στις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι ο όρος αυτός δεν έχει ως στόχο μόνο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτι κής βιομηχανίας, αλλά και τον αποκλεισμό του ενδεχομένου αγορών από την Τουρκία (κυρίως τουρκικών drones).

Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχουν δι- αφωνίες και για πολλά άλλα βασικά ζητήματα ανάμεσα στις χώρες-μέλη και κυρίως ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Για στρατιωτικούς κύκλους ορισμένων χωρών-μελών, η προοπτική έμμεσης ενίσχυσης της τουρκικής στρατιω τικής βιομηχανίας δεν αποτελεί θετικό σενάριο. Αυτό αφορά κυρίως τα drones, όπου η Τουρ κία έχει αναμφισβήτητα κάνει ιστορικά άλματα.

Τα άλματα αυτά, σύμφωνα τόσο με Τούρκους όσο και με διεθνείς αναλυτές, δεν είναι μόνο τεχνολογικά, αλλά και στρατηγικά, καθώς η Άγκυρα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να «εργαλειοποιήσει» τα υψηλά επιτεύγματά της όσον αφορά τα drones, τα οποία αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής της.