Εφάπαξ Στρατιωτικών ΣΞ: Επαναφορά κράτησης 2% επί αμυντικών δαπανών υπέρ ΕΛΟΑΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ 08/03/2024:

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) εκφράζει την ικανοποίησή της για την επαναφορά της κράτησης 2% επί των αμυντικών δαπανών, στο υπό επικείμενη διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ.

Η προ εικοσαετίας κατάργηση της κράτησης 2%, επιλεκτικά και μόνον από τις δαπάνες του Στρατού Ξηράς, κόστισε στον ΕΛΟΑΣ την απώλεια 200 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του.

Οι διαχρονικές προσπάθειες της ΕΑΑΣ, που εντάθηκαν την τελευταία τετραετία, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του τέως Α/ΓΕΕΘΑ Στγου Κωνσταντίνου Φλώρου, επιτέλους δικαιώνονται και αναμένεται η επιτυχής έκβασή τους με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου από τη Βουλή των Ελλήνων και την οριστική επαναφορά του 2% υπέρ ΕΛΟΑΣ.