Τακτικές Κρίσεις Πλοιάρχων του ΠΝ Έτους 2024-2025Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/Σ.7 από 01 Μαρτίου 2024, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, συμφώνως Ν. 2439/96, ως ακολούθως:

α.      «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1)     Μάχιμους:

(α)     Κατσούλη Μάριο
(β)     Χατζή Γεώργιο
(γ)     Κίτσο Ηλία
(δ)     Λιώνη Ευάγγελο
(ε)     Σπυρόπουλο Βασίλειο
(στ)   Ασβεστά Αντώνιο
(ζ)      Καφετζή Ευάγγελο

(2)     Μάχιμο ΕΟΘ:

Μορελάτο Δημήτριο

(3)     Μηχανικούς:

(α)     Μοναχό Δημήτριο
(β)     Λουκοβίτη Βασίλειο
(γ)     Αφεντουλίδη Παναγιώτη
(δ)     Κωβαίο Αντώνιο
(ε)     Κορολιό Νικόλαο
(στ)   Ραυτόπουλο Νικόλαο

(4)     Υγειονομικού / Οδοντιάτρων:

Μηλίτση Ιωάννη

(5)     Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(α)     Παπαχαρτοφύλη Ευστάθιο
(β)     Βλαστέλλη Αναστάσιο
(γ)     Περδικούρη Γεώργιο

β.      «Μη Διατηρητέους» ΕΟΘ:

(1)     Μάχιμους:

(α)     Παπαδάκη Στυλιανό
(β)     Μπογιάννο Αλέξανδρο
(γ)     Παπακωνσταντίνου Ιωάννη

(2)     Μηχανικούς:

Λελάκη Ιωάννη

(3)     Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(α)     Ροδουσάκη Στυλιανό
(β)     Μαυροβουνιώτη Νικόλαο
(γ)     Ζωχιό Γεώργιο

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 8/Σ.8 από 01 Μαρτίου 2024, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, συμφώνως Ν. 3883/10, ως ακολούθως:

α.      «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1)     Οικονομικού:

Σημιακάκη Χρήστο

(2)     Υγειονομικού / Νοσηλευτικής:

Καμπόλη Μαρία

(3)     Ειδικούς Επιστήμονες:

Ανδριόπουλο Σπύρο

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ