Ώρα κρίσεως για 43 ανώτατους αξιωματικούς της Εθνικής ΦρουράςΉγγικεν η ώρα των κρίσεων για ανώτατους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα συνέλθει το ανώτατο συμβούλιο κρίσεων, το οποίο θα αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι με τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατεύματος, δηλαδή όσους έχουν βαθμό συνταγματάρχη και άνω, κι έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι 43 αξιωματικοί ανώτατων βαθμίδων, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση είναι δύο υποστράτηγοι, 10 ταξίαρχοι και 31 συνταγματάρχες.

Το ανώτατο συμβούλιο κρίσεων είναι τετραμελές και απαρτίζεται από τους υπουργούς Άμυνας, Εσωτερικών και Εξωτερικών, Βασίλη Πάλμα, Κωνσταντίνο Ιωάννου και Κωνσταντίνο Κόμπο, αντίστοιχα, καθώς και τον αρχηγό Εθνικής Φρουράς, Γιώργο Τσιτσικώστα. Να σημειωθεί ότι ο κ. Πάλμας προεδρεύει του συμβουλίου, ενώ ο διορισμός των έτερων στελεχών της κυβέρνησης έγινε με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι προαναφερθέντες ανάλογα με τις ανάγκες του στρατεύματος θα αποφασίσουν στη βάση κριτηρίων ποιοι από τους 43 προαναφερθέντες θα ανελιχθούν στην ιεραρχία και ποιοι θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία ως ευδοκίμως υπηρετήσαντες τη θητεία τους.

Ήδη την περασμένη Παρασκευή το ανώτατο συμβούλιο κρίσεων συσκέφθηκε για καλύτερο συντονισμό.

Με βάση τη νομοθεσία, στην όλη διαδικασία θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα σωματομετρικά κριτήρια (για πρώτη φορά λαμβάνονται φέτος υπόψιν), η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Υπό τις περιστάσεις το ανώτατο συμβούλιο κρίσεων καλείται να επιτελέσει το έργο του, χωρίς να δώσει δικαιώματα για αμφισβητήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περσινές κρίσεις (Μάρτιος 2023), είχαν συνοδευτεί από αντιδράσεις υποψηφίων. Όπως είχε γράψει και ο «Φ» από αριθμό υποψηφίων είχε προβληθεί η θέση ότι κριτήριο που θα έπρεπε να λαμβανόταν υπόψιν από το 2024, προσμέτρησε στις αξιολογήσεις του 2023. Ο λόγος για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.

Συγκεκριμένα στους «περί στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) κανονισμούς του 2016», σημειωνόταν ότι «το κριτήριο της πιστοποιημένης γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον ‘Πολύ Καλή’ για σκοπούς κρίσεων βαθμού αντισυνταγματάρχη», τυγχάνει εφαρμογής από την 1ή Ιανουαρίου του έτους που έπεται της συμπλήρωσης επτά (7) χρόνων από την έναρξη της ισχύος των παρόντων κανονισμών». Όπως εξηγούσαν πολλοί επηρεαζόμενοι, το εν λόγω κριτήριο δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψιν από το 2023, αλλά από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Επιπλέον, είχαν εκφραστεί παράπονα για τη διαδικασία και συγκεκριμένα ότι λήφθηκαν υπόψιν προσόντα κατά το δοκούν. Συγκεκριμένα, είχε αναφερθεί ότι ορισμένοι αξιωματικοί αποστρατεύτηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους με αιτιολογικό ότι δεν απέκτησαν επιπλέον πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά την υπηρεσία τους στην Εθνική φρουρά. Ωστόσο, σε άλλη περίπτωση υπήρξε απόφαση για προαγωγή αξιωματικού, χωρίς να πληροί αυτή την προϋπόθεση.

Να σημειωθεί ότι στην περσινή διαδικασία, 22 αξιωματικοί αποστρατεύτηκαν, δυο αποφασίστηκε να προαχθούν στον βαθμό του υποστράτηγου, εννέα στο αξίωμα του ταξίαρχου, ενώ δυο άλλοι ταξίαρχοι που αξιολογήθηκαν διατήρησαν το βαθμό τους και παρέμειναν στο Σώμα.

ΠΗΓΗ: philenews.com - Φάνης Μακρίδης