Αυτεπάγγελτη Αποστρατεία Αξιωματικών εξ ΕΜΘΟι Αξιωματικοί εξ Εθελοντών Μακράς Θητείας που κατετάγησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις πριν το 1993, υφίστανται ακόμα μία αδικία, η οποία τους διαχωρίζει από τους υπόλοιπους Αξιωματικούς, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η παραμονή τους (εφόσον το επιθυμούν) στην Υπηρεσία πέραν της 35ετίας, όπως ακριβώς έχει προβλεφθεί για τους υπόλοιπους.

Θιγόμενοι αξιωματικοί μετέφεραν την ανωτέρω αδικία στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, η οποία με έγγραφό της προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας προτείνει λύση.

Κύριε Υπουργέ.

Προσφάτως, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου μας, συνάδελφοί μας, εκ του θεσμού των ΕΜΘ οι οποίοι κατετάγησαν στο στράτευμα μεταξύ του διαστήματος 1989 – 1993 και υπηρετούν ανελλιπώς μέχρι και σήμερα, έθεσαν υπόψη του Διοικητικού μας Συμβουλίου τον προβληματισμό τους, σχετικά με τη διαφαινόμενη μη δυνατότητα παραμονής τους στην Υπηρεσία Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) με το πέρας της 35ετούς πραγματικής τους υπηρεσίας, για όσους τουλάχιστον το επιθυμούν, καθώς και σύμφωνα με τις συνδυαστικές διατάξεις των ν.1848/89 και ν.5018/23 , αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι τα ως άνω στελέχη, εξαιτίας των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 91 του ν.3883/10 και του άρθρου 52 του ν.5018/23, δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4494/17, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσαν να τεθούν ΕΟΘ για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, είτε για πέντε (5) έτη μετά την 35ετία, είτε έως τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Μάλιστα μας μετέφεραν την αγανάκτησή τους, καθόσον η τροποποίηση του άρθρου 13 του (α) σχετικού που έφερε την ως άνω διαφαινόμενη αστοχία, όπως και άλλες στο παρελθόν, έγινε στο πόδι, χωρίς σχεδιασμό και μελέτη, υποκρύπτουσα είτε «τιμωρία», είτε φωτογραφική ρύθμιση.

Η ανωτέρω νομοθετική παρεμβολή, αφενός αποστερεί από την Υπηρεσία έμπειρα και ικανά στελέχη που επιθυμούν να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία και προσφορά τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφετέρου δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των ανωτέρω αξιωματικών με άλλους, έτερων θεσμών και προέλευσης.

Κατόπιν των παραπάνω και στο πλαίσιο της ισότητας και ισονομίας μεταξύ των στελεχών των ΕΔ, αλλά και μέριμνας για τις/τους στρατιωτικούς θεσμού ΕΜΘ, παρακαλούμε για την άμεση νομοθετική παρέμβασή σας, υπάγοντας τα στελέχη προέλευσης ΕΜΘ που κατατάγηκαν έως την 31.12.1993 στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4494/17, ώστε να δοθεί και στα στελέχη αυτά η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν με αίτησή τους να παραμείνουν στο στράτευμα και πέραν των τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας.