Παράπονα στρατιωτικών για τις Αποστρατείες ΕΟΘ

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έγινε κοινωνός πολλών παραπόνων μελών του κι όχι μόνο, για την επιλογή των συναδέλφων που θα παραμείνουν ως ΕΟΘ στο στράτευμα και πιο συγκεκριμένα για το ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, η παραμονή ενός στελέχους ως ΕΟΘ θα πρέπει να βασίζεται σε ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες που καλύπτει. Θα σας θυμίσουμε, πως στο παρελθόν, στην Ερώτηση 7058/31-8-2022 της Βουλής των Ελλήνων με θέμα «Αποστρατεύονται κατόπιν απόφασης περίπου 100 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας σε νευραλγικές θέσεις», ο προκάτοχός σας επισήμανε με «στόμφο» πως «Σε κάθε περίπτωση, οι τακτικές ετήσιες κρίσεις διενεργήθηκαν στο πλαίσιο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και με γνώμονα τη μη διατάραξη της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ισχύος της ΠΑ.».  

Μας μεταφέρουν λοιπόν οι συνάδελφοι πως ενώ δεν παραμένουν ως ΕΟΘ στρατιωτικοί που εκτελούν καθήκοντα «στην πρώτη γραμμή» ή σε «επιτελικές-επιχειρησιακές θέσεις ευθύνης» αν και το είχαν αιτηθεί, διαπιστώνουν «μετά λύπης» ότι συνεχίζουν να υπηρετούν στο στράτευμα επί σειρά ετών ως ΕΟΘ, στρατιωτικοί οι οποίοι ΔΕΝ εκτελούν στρατιωτικά καθήκοντα. 

Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενσκήψετε στο εν λόγω «θέμα» και μεριμνήσετε όπως παραμένουν ως ΕΟΘ στο στράτευμα όσοι συνάδελφοι κατέχουν αποκλειστικά νευραλγικές θέσεις με προφανή στόχο την πραγματική κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων των ΕΔ όλων των κλάδων. Προστατέψτε το στράτευμα από «σκιές» πως το κριτήριο παραμονής στις ΕΔ ως ΕΟΘ είναι να είσαι «αρεστός» και όχι «άριστος».
 
Παρακαλούνται οι βουλευτές των Ελλήνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως συνδράμουν δια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ώστε να παραμένουν ως ΕΟΘ οι στρατιωτικοί που «προσφέρουν» λόγω θέσης-καθηκόντων τα μέγιστα στην αύξηση της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ..


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                              Κατραντζόγλου Ιωάννης