Αναβρασμός και διαμαρτυρίες από στρατιωτικούς για το θέμα της παρακράτησης εισφορών υπέρ τρίτων για παροχή υπηρεσιώνΤις τελευταίες μέρες έχει δημιουργηθεί μεγάλος αναβρασμός στις ΕΔ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η ΠΟΕΣ, η οποία γίνεται αποδέκτης δεκάδων διαμαρτυριών από στρατιωτικούς. Αιτία είναι η υποχρεωτική παρακράτηση εφάπαξ ετήσιας συνδρομής ύψους 30 ευρώ από μέλη σε Ενώσεις συγκεκριμένης Ομοσπονδίας -όχι της ΠΟΕΣ. Η παρακράτηση έγινε υπέρ τρίτων (ιδιωτών) με την αιτιολογία της νομικής κάλυψης και επιβλήθηκε στα στελέχη από τους μισθοδοτικούς φορείς των Γενικών Επιτελείων κατόπιν εντολής της ΓΔΟΣΥ, δηλαδή του ΥΠΕΘΑ. Το ερώτημα που τίθεται είναι, αν ο Υπουργός Άμυνας γνώριζε για όσα έχουν λάβει χώρα, διότι η ΠΟΕΣ εκφράζει αμφιβολίες (και απορίες) ως προς αυτό.

Αν ισχύουν οι ισχυρισμοί συγκεκριμένου συνδικαλιστή περί 20.000 μελών (φυσικών προσώπων), τότε εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι σε ένα βράδυ διακινήθηκε ποσό που υπερβαίνει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η υπόθεση αυτή περιέχει σημεία τα οποία στα επιβάλλεται χυθεί άπλετο φως:

- με βάση ποιο νόμο επιβλήθηκε σε στρατιωτικούς υποχρεωτική συνδρομή παροχής υπηρεσιών που ουδεμία σχέση έχει με τις μηνιαίες εισφορές μελών;
- γιατί δεν δόθηκε στους στρατιωτικούς το δικαίωμα να συμμετάσχουν εφόσον επιθυμούν, παρά τους επιβλήθηκε η υποχρέωση δήλωσης επιθυμίας μη συμμετοχής; 
- έχει αναρτηθεί η σύμβαση και αν όχι, γιατί;
- γιατί δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια το δικηγορικό γραφείο που έχει ονομαστεί ώστε να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την ύπαρξη και το περιεχόμενο της σύμβασης;
- έχουν εκδοθεί αποδείξεις προς τα στελέχη από τα οποία έγινε παρακράτηση;
- πως μπορεί να ερμηνευθεί η δημόσια παραδοχή περί εγχρήματου ανταλλάγματος ύψους 20.000 ευρώ;
- από πότε μια Ομοσπονδία, που βάσει νόμου έχει ως μέλη ΝΠΙΔ (πρωτοβάθμιες Ενώσεις) έχει δικαίωμα να επιβάλει έκτακτες εισφορές απευθείας σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούν εκ του νόμου να είναι μέλη της;
- υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο σε οιαδήποτε Ομοσπονδία (και εκτός ΕΔ) όπου να έχει γίνει αντίστοιχη ενέργεια υποχρεωτικής παρακράτησης και μάλιστα εφάπαξ, που να αφορά παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτου;

Προφανώς οι απαντήσεις οφείλουν να δοθούν απευθείας από τον Υπουργό Άμυνας, διότι χρησιμοποιήθηκαν Υπηρεσίες του Υπουργείου υπό συνθήκες που οφείλουν να διευκρινισθούν: είναι αδιανόητο να δημιουργηθεί "προηγούμενο" δυνατότητας πρόσβασης τρίτων σε λογαριασμούς μισθοδοσίας στρατιωτικών.
 
ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Υποχρεωτική Παρακράτηση υπέρ Τρίτων από τη Μισθοδοσία)

ΣΧΕΤ.:  α.  Ν.1264/1982 (ΦΕΚ Α’ 79, «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων»)

        β.  Η από 28-Νοε-23 ανακοίνωσή μας

        γ.  Φ. 800/1/3116/Σ.511/10-Ιαν-24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

              Κύριε Υπουργέ.

      Τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή και αγανάκτηση σε μέρος του προσωπικού των ΕΔ, το οποίο επικοινωνεί με την Ομοσπονδία μας και διαμαρτύρεται, δικαιολογημένα με οργισμένο ύφος, αναφορικά με υποχρεωτική εφάπαξ παρακράτηση ύψους 30 € που επιβλήθηκε υπέρ τρίτων, μέσω δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου ενώσεων στρατιωτικών (όχι της Ομοσπονδίας μας).

      Όπως μας μεταφέρεται από στελέχη που επιθυμούν να υπάρχει συνδικαλισμός αλλά εναντιώνονται σε αυτές τις πρακτικές και γι’ αυτό απευθύνονται στην Ομοσπονδία μας, δεν έδωσαν καμία ρητή συναίνεση προς την έτερη Ομοσπονδία (τους «συνδικαλιστές του Υπουργείου», όπως μας τους χαρακτηρίζουν αυτολεξεί) να προβεί στη συγκεκριμένη παρακράτηση.

      Υπενθυμίζουμε επί τούτου, ότι με τη (β) σχετική ανακοίνωσή μας, πάλι κατόπιν καταγγελιών, είχαμε ασχοληθεί με την, ιδιαιτέρως, περίεργη βιασύνη να διενεργηθεί εν λόγω παρακράτηση, παρέχοντας στα στελέχη ελάχιστο χρονικό διάστημα να δηλώσουν την επιθυμία εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα εν λόγω γενικευμένης κίνησης 

      Αν και η κατακραυγή που δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 2023 έδειξε να αναιρεί τις όποιες προθέσεις για ευθεία και αδιαφανή παρέμβαση στις μισθοδοσίες των στελεχών, η έτερη Ομοσπονδία, επανήλθε τον Ιανουάριο 2024, όπως αποδεικνύεται και από έγγραφο της ΓΔΟΣΥ [(γ) σχετικό], το οποίο διατάσσει την εν λόγω παρακράτηση. Το έγγραφο αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρά ερωτήματα, διότι, μεταξύ άλλων, κάνει ρητά λόγο για «συνδρομή μελών».

      Σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του (α) σχετικού (παρα.12), οι εισφορές μελών (συνδρομής) παρακρατώνται μέσω των οικείων μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων και αποδίδονται κατά τα 2/3 στις Ομοσπονδίες και κατά το 1/3 στις Ενώσεις. Επισημαίνεται δε, διότι θα το σχολιάσουμε ακολούθως, ότι στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις ως μέλη εγγράφονται οι στρατιωτικοί (παρα.4α και 5 του ιδίου), ενώ οι Ομοσπονδίες έχουν ως μέλη πρωτοβάθμιες Ενώσεις (παρα.4β). Επίσης, ρητά προβλέπεται ότι οι στρατιωτικοί μπορούν να γίνονται μέλη μόνο στις Ενώσεις που εδρεύουν οι Μονάδες στις οποίες υπηρετούν, ενώ σε περίπτωση μετάθεσης οι στρατιωτικοί διαγράφονται αυτοδικαίως (παρα.5).

      Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εν λόγω Ομοσπονδίας -εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί- η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα (κατόπιν αποφάσεως ΔΣ) να επιβάλει υποχρεωτική ή εθελοντική έκτακτη εισφορά για κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή εξασφάλιση οικονομικών προϋποθέσεων για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας στα μέλη της, δηλαδή στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις, όχι στους στρατιωτικούς. Επίσης, το άρθρο 10 -εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί- προβλέπει ότι απαγορεύεται η παρά της εν λόγω Ομοσπονδίας και των Οργάνων της λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας της.

      Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 750/2023 έγγραφο της εν λόγω Ομοσπονδίας, συνομολογείται ότι η συνεργασία με φερόμενο εμπλεκόμενο δικηγορικό γραφείο (το οποίο κατονομάζεται) «επιφέρει […] και μια χορηγία διόλου ευκαταφρόνητη που ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας…». Κοινώς υφίσταται η δημόσια παραδοχή περί εγχρήματου ανταλλάγματος, υπό μορφή χορηγίας προς την εν λόγω Ομοσπονδία από το φερόμενο εμπλεκόμενο δικηγορικό γραφείο, για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ωστόσο, εξ όσων γνωρίζουμε οι χορηγίες δεν είθισται να εξαρτώνται από την υλοποίηση μιας συμφωνίας.

      Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθούν καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας περί μελών πρωτοβάθμιων ενώσεων που:

              α.   Έχουν αιτηθεί τη διαγραφή τους, ως έχουν κάθε δικαίωμα, και παρά ταύτα όχι μόνο συνεχίζει να παρακρατείτε από τη μισθοδοσία τους τακτική μηνιαία εισφορά, αλλά παρακρατήθηκε και η «έκτακτη» εισφορά της υποτιθέμενης νομικής κάλυψης.

              β.   Δήλωσαν ρητώς ότι δεν επιθυμούν την παρακράτηση τη εν λόγω έκτακτης εισφοράς και παρά ταύτα αυτή έγινε.

              γ.   Γνωρίζουμε έως και για περίπτωση όπου δεν υφίσταται παρακράτηση μηνιαίας εισφοράς μέλους(κοινώς, δεν δείχνει να υφίσταται σχέση μέλους), αλλά έγινε παρακράτηση των 30 €.

      Από τα παραπάνω προκύπτει μια χαοτική κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας, -εφόσον είναι αληθής ο ισχυρισμός που προβάλλουν στελέχη της έτερης Ομοσπονδίας ότι δήθεν εκπροσωπεί 20.000 μέλη-, προκύπτει ότι μέσα σε ένα βράδυ διακινήθηκε, μέσω παρακράτησης από τη μισθοδοσία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ποσόν που υπερβαίνει το μισό εκατομμύριο ευρώ με τις αιτιολογίες «ΥΠΕΡ ΠΟΜΕΝΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΟΥΣ 2024» (ΣΞ) ή «ΠΟΜΕΝΣ» (ΠΝ) ή «ΜΕ ΠΟΜΕΝΣ ΝΟΜ ΚΑΛ» (ΠΑ). Πόθεν προκύπτει από τις ανωτέρω περιγραφές στα φύλλα μισθοδοσίας η νομική κάλυψη από δικηγορικό γραφείο, όταν μέχρι σήμερα δεν μας έχει γνωσθεί ότι έχει αναρτηθεί η σύμβαση, ή δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από το φερόμενο εμπλεκόμενο δικηγορικό γραφείο;

              Κύριε Υπουργέ.

      Απευθυνόμαστε σε Εσάς γιατί, παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία μας δεν εμπλέκεται επ΄ ουδενί τρόπο στις ανωτέρω πρακτικές, δημιουργείται, εν προκειμένω, σοβαρό θεσμικό ζήτημα, με τη σύμπραξη, μάλιστα, Υπηρεσιών του Υπουργείου, το οποίο δυσφημεί, εν γένει, το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εν προκειμένω δε, δημιουργούνται ερωτήματα που θεωρούμε ότι οφείλουν όχι μόνο να απαντηθούν, αλλά και να διερευνηθούν αρμοδίως με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Συγκεκριμένα:

Βάσει ποιας διάταξης στο γενικό ή ειδικό κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο διατάχθηκε από το Υπουργείο η υποχρεωτική παρακράτηση από τη μισθοδοσία των στελεχών και μάλιστα υπέρ τρίτου ιδιώτη, κατόπιν αιτήματος συνδικαλιστικού φορέα, ενέργεια που, μελλοντικά, δύναται να θεωρηθεί σύμπραξη σε αθέμιτο ανταγωνισμό;

Από πότε το ΥΠΕΘΑ παρέχει διά των υπηρεσιακών μηχανισμών του διευκολύνσεις τύπου μεσάζοντα, σε ενέργεια μαζικής μεταφοράς πελατολογίου σε ιδιώτες και πως μπορεί να ερμηνευθεί η δημόσια παραδοχή ύπαρξης εγχρήματου ανταλλάγματος;

Ετέθη υπόψη των στελεχών (αλλά και των υπηρεσιών του Υπουργείου σας), πριν την όποια παρακράτηση, οιαδήποτε σύμβαση με το φερόμενο ως εμπλεκόμενο δικηγορικό γραφείο, ώστε να γνωρίζουν το ακριβές εύρος των παροχών που θα έχουν (καλύψεις), ώστε να συναινέσουν ή μη στη «συμμετοχή» τους;

Από πότε η παράλειψη προβολής αντίρρησης τεκμαίρεται ως συγκατάθεση παρακράτησης στην ατομική μισθοδοσία εργαζομένου; Γνωρίζετε κ. Υπουργέ ανάλογο προηγούμενο σε οιαδήποτε άλλη Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία εργαζομένων;
              Κύριε Υπουργέ.

      Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι, παρά το γεγονός ότι η έτερη Ομοσπονδία φέρεται να διαφημίζει τακτικά την παρουσία της, μέσω στελέχους της, στο Στρατιωτικό Σας Γραφείο, δεν μπορεί να ήταν σε γνώση Σας η ανωτέρω διαδικασία και η εμπλοκή των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε αυτή. Βέβαιοι δε, για την ευθυκρισία Σας, είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν θα παραπέμψετε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να καταφύγουν ατομικά στη Δικαιοσύνη για μια αυθαίρετη και, καθ’ ημάς, καταχρηστική παρέμβαση στη μισθοδοσία τους, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικά τους χρήματα. Όχι, όταν αυτή η παρέμβαση έγινε με την «πρόθυμη» σύμπραξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Σας και όχι, όταν υφίστανται τόσες πολλές αιτιολογημένες αντιδράσεις από στελέχη που αισθάνονται θιγόμενα.
-- 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.