Δένδιας για παραιτήσεις ΕΔ: Σχεδιάζεται πρόσληψη μεγάλου αριθμού ΕΠΟΠ και αυξάνονται εισακτέοι στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των δυσχερειών και για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στις συνθήκες εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και για τον γενικό εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου σταδιοδρομίας κατάστασης και μέριμνας όλων των κατηγοριών προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος της απαρέγκλιτης τήρησης της νομοθεσίας και ειδικά των διατάξεων που σχετίζονται με τα ευαίσθητα ζητήματα των μεταθέσεων, των συνυπηρετήσεων και γενικά υπηρεσιακών μεταβολών είναι σταθερός. Παράλληλα, το έργο της υποβολής και της αξιολόγησης λύσεων και προτάσεων εκ μέρους των Γενικών Επιτελείων για κάθε συναφές ζήτημα είναι συνεχές, όπως άλλωστε αυτό αντανακλάται σε σειρά παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της πρόσφατης τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης για την προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.

Ως προς τη στεγαστική συνδρομή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν στην Αττική και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικό πρόγραμμα, στο οποίο έχει ενταχθεί και η ολοκλήρωση κατασκευής νέων κατοικιών για το Πολεμικό Ναυτικό στον Σκαραμαγκά και στην Κρήτη.

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα της στελέχωσης, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές έχει ήδη αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, ενώ έχει προγραμματιστεί και η σημαντική περαιτέρω αύξησή του στα προσεχή ακαδημαϊκά έτη. Ομοίως υφίσταται σχεδιασμός για την πρόσληψη μεγάλου αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό, πέραν όσων εκκρεμούν από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ