Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων – Δείτε όλα τα ονόματαΜε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα απαραίτητα για προαγωγή τυπικά προσόντα:

α. Σε Συνταγματάρχες τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων:

(1) Πεζικού Χαλάστρα Περικλή του Λάμπρου (ΑΜ:52419), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Ζαλώνης Νικόλαος του Ιωάννη (ΑΜ:52420) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(2) Πεζικού Νικολόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου (ΑΜ:52490), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Αντισυνταγματάρχης Διαβιβάσεων Γιαντσελίδης Δήμος του Περικλή (ΑΜ:52491) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(3) Αεροπορίας Στρατού Δάλλα Ιωακείμ του Γρηγορίου (ΑΜ:52516), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Αντισυνταγματάρχης Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχείλας Απόστολος του Νικολάου (ΑΜ:52517) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138,
ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(4) Πεζικού Αννετούδη Ανέστη του Αλεξάνδρου (ΑΜ:52591), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Ανέστης Ανέστης του Γεωργίου (ΑΜ:52592) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

β. Σε Αντισυνταγματάρχες τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαργύρη Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ:57458), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πεζικού Βασιλείου Χρήστος του Παναγιώτη (ΑΜ:57460) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(2) Πεζικού Βασιλακόπουλο Αθανάσιο του Ιωάννη (ΑΜ:57459), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πεζικού Βασιλείου Χρήστος του Παναγιώτη (ΑΜ:57460) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(3) Πυροβολικού Σταυράκη Παναγιώτη του Ανδρέα (ΑΜ:57482), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πεζικού Χρυσανθής Σάββας – Νεκτάριος του Νικολάου (ΑΜ:57484) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(4) Πεζικού Χατζίκο Δημήτριο του Σταματίου (ΑΜ:57483), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πεζικού Χρυσανθής Σάββας – Νεκτάριος του Νικολάου (ΑΜ:57484) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(5) Πεζικού Χαλικόπουλο Σπυρίδωνα του Νικολάου (ΑΜ:57485), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Γουσουτίδης Βασίλειος του Χρήστου (ΑΜ:57486) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λιάπη Χαρίσιο του Γεωργίου (ΑΜ:57487), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Ιππικού Τεθωρακισμένων Κουτσαγγελίδης Ιωάννης του Αντωνίου (ΑΜ:57488) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(7) Πεζικού Τρικούζα Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ:58290), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πεζικού Χατζηαννίδης Βασίλειος του Δημητρίου (ΑΜ:57511) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(8) Πεζικού Σίσκο Αθανάσιο του Ηλία (ΑΜ:57517), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πεζικού Βεϊογλάνης Εμμανουήλ του Χριστοφόρου (ΑΜ:57518) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημητριάδη Χρήστο του Συμεών (ΑΜ:57557), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πυροβολικού Πολυζάς Διονύσιος του Στεργίου (ΑΜ:57558) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(10) Πυροβολικού Πλατάνη Δημήτριο του Γεωργίου (ΑΜ:57566), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Μηχανικού Μαργαρίτης Ευθύμιος του Γεωργίου (ΑΜ:57567) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(11) Πεζικού Μποτώνη Δημήτριο του Διονυσίου (ΑΜ:57587), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Ιππικού Τεθωρακισμένων Δήμος Χρήστος του Σάββα (ΑΜ:57588) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(12) Πεζικού Σίμο Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ:57605), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πεζικού Παπασπυρόπουλος Ευστάθιος του Ανδρέα (ΑΜ:57606) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

(13) Πεζικού Ηλιόπουλο Παναγιώτη του Αναστασίου (ΑΜ:57653), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη ο νεότερός του Ταγματάρχης Πυροβολικού Ζώρας Αστέριος του Νικολάου(ΑΜ:57654) με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).
 
(14) Πεζικού Μήλτο Αναστάσιο του Νικολάου (ΑΜ:56852), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία προήχθησαν οι ομοιόβαθμοί του που είχαν την ίδια με αυτόν κρίση με το από 19.08.2023 π.δ. (Γ ́ 2138, ΕΔΥΕΘΑ 114/2023).

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.