Γκρουπ Πάσχα 2024: Πότε αρχίζουν οι άδειες των ΣτρατιωτικώνΣύμφωνα με από 27 Μαρ. 2024 σχετικό έγγραφο, ΓΕΕΘΑ:

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό συμπεριλαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών των κλάδων των ΕΔ, προτείνεται όπως χορηγηθεί αντίστοιχη εορταστική άδεια πέραν των προβλεπόμενων στο σχετικό, στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, σε δύο περιόδους ως εξής:

(α) Πρώτη περίοδος: Από 29 Απρ 24 έως και 08 Μαϊ 24
(β) Κοινή ημέρα αλληλοενημέρωσης η 09 Μάί 24
(γ) Δεύτερη περίοδος: Από 10 Μαϊ 24 έως και 19 Μαϊ 24