Χρέη ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ στα στρατιωτικά νοσοκομεία των ΕΔΈγγραφο ΠΑΣΕΣ για την αύξηση 4.500.000ευρώ των χρεών ΕΟΠΥΥ σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία μέσα σε λίγους μήνες και ειδικά στο 251ΓΝΑ, η αύξηση υπερβαίνει το 7%.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας θυμίζουμε πως με σχετικό μας έγγραφο, ήδη σας είχαμε μεταφέρει την αγωνία – ανησυχία των μελών μας κι όχι μόνο, με τα όσα καταγράφονται στον ηλε-κτρονικό τύπο σχετικά με την ύπαρξη σχεδίου ενοποίησης όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων κάτω από ένα κοινό διακλαδικό φορέα και στη συνέχεια τη σταδιακή αφομοίωσή τους από το ΕΣΥ.

Η απάντηση με αρ.πρωτ. 10472/28-3-2024/Υπ.ΥΓΕΙΑΣ που έδωσε ο Υπουρ-γός Υγείας στην με αρ. 3257/155/16-2-2024 Ερώτηση και ΑΚΕ που κατέθεσε ο βου-λευτής κ. Σ. Φωτόπουλος με θέμα «Καταβολή οφειλόμενων χρεών προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία» παραθέτοντας μάλιστα και αναλυτικά στοιχεία, επιβεβαίωσε «πανηγυρικά» τις «ανησυχίες» των μελών μας. Οι απαιτήσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων έναντι του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται στο ύψος των 205.246.823,46ευρώ.  Ενδεικτικά, θα μας επιτρέψετε να αναφέρουμε πως στην Απάντηση  στη  Βουλή  των  Ελλήνων  του  τότε  Υπουργού Υγείας  κ. Χρυσοχοΐδης με το  αρ.πρωτ. 40716/5-9-2023/Υπ.ΥΓΕΙΑΣ σχετικό έγγραφο στην Ερώτηση 224/26-7-23 του βουλευτή Κέρκυρας ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ κ. Δ. Μπιάγκη, τα χρέη προς το στρατιωτικά νοσοκομεία ήταν 200.770.323,08. Συνεπώς, λίγους μήνες μετά, τα χρέη αυξήθηκαν κατά 4.476.500,38ευρώ και ειδικά προς το 251ΓΝΑ η αύξηση των χρεών φτάνει στο «ιλιγγιώδες» 7,07%. ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ συνεπώς να αποδεχτούμε ότι υφίσταται οποιαδήποτε «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» στις πληρωμές...

Κύριε Υπουργέ,
Εξ όσων μας «μεταφέρεται», η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα χρέη  του  ΕΚΑΒ προς τις ΕΔ και κυρίως προς την  ΠΑ. Θυμίζουμε ότι λίγους μήνες πριν, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπολόγιζε τα χρέη του ΕΚΑΒ προς το ΓΕΑ σε 69.094.440,35ευρώ ενώ ο νυν Υπ. Υγείας «επιμελώς» απέφυγε να τα αναφέρει – καταγράψει στην εν λόγω Απάντησή του. Πρόκειται κυρίως για χρέη που σχετίζονται εξ όσων γνωρίζουμε με τις αεροδιακομιδές. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η προσφορά της ΠΑ στο κοινωνικό σύνολο με τις αεροδιακομιδές υγείας, στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, από απομακρυσμένες ή αποκλεισμένες περιοχές, από ακριτικά νησιά ή ακόμη και από πλοία, ασθενών ή τραυματιών που έχουν ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας, με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα που διαθέτει. Ενδεικτικά, με μια απλή αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑ (https://www.haf.gr/news/haf-social-contribution/statistics-social/medevac/) διαπιστώσαμε ότι μόνο για το δίμηνο Ιανουα-ρίου – Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκαν αεροδιακομιδές 284 ασθενών.

Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις ενδει-κνυόμενες ενέργειες ώστε άμεσα να πληρωθούν οι  οφειλές του  ΕΟΠΥΥ και του  ΕΚΑΒ προς τις ΕΔ. Έτσι θα δύναται μια σειρά «ΔΙΚΑΙΩΝ» αιτημάτων μας να υλοποιηθούν σύντομα όπως η νυκτερινή αποζημίωση και των 8 ωρών εργασίας, η μισθοδοσία των Αξκών ΕΜΘ με το βαθμό που φέρουν κτλ. 
 
Παρακαλούνται οι βουλευτές των Ελλήνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως συνδράμουν δια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ώστε να δρομολογη-θεί η πληρωμή των οφειλών στις ΕΔ από ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                                      Κατραντζόγλου Ιωάννης