Αναβάθμιση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών σε Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ΙδρύματαΤο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ζητάει τη συμμετοχή - υπογραφή, Υποψηφίων, Σπουδαστών , Γονέων , Συνάδερφων αποφοίτων των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και των τριών κλάδων εε και εα, τη διασπορά και διάσωση σε όλες τις τάξεις και των τριών κλάδων, ώστε να ισχυροποιηθεί το αίτημα μας για την αναγνώριση των πτυχίων τους, ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, από τη στιγμή που οι πτυχιούχοι είναι Έλληνες πολίτες που εισέρχονται στις Σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Από το 1992 η εισαγωγή των  σπουδαστών στις  Σχολές  Μονίμων Υπαξιωματικών γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Με τους  Ν.2913/2001, Ν.4361/2016 η εισαγωγή στις Σχολές Υπαξιωματικών και των τριών κλάδων γίνεται μέσω  των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής και θεωρούνται Ανώτερες Σχολές (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα). Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα οι απόφοιτοι τους θεωρούνται απόφοιτοι Λυκείου με επαγγελματική κατάρτιση αντίστοιχη με αποφοίτους ΙΕΚ όσον αφορά το πτυχίο τους.

Ζητάμε την αναβάθμιση των Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), την αναγνώριση των πτυχίων τους, ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, από τη στιγμή που οι πτυχιούχοι είναι Έλληνες πολίτες που εισέρχονται στις Σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.