Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Υπαξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ–ΕΜΘΘέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους:

α. Με τον βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3α του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τουςκάτωθι Αρχιλοχίες:
 
(1) Τεχνίτη Διαβιβάσεων Βενιαμίδη Νικόλαο του Παναγιώτη (ΑΜ:79692), ΑΜ:ΜΥ20482, ΣΑ:133/001114/13, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1992 στην Θεσσαλονίκη και τη 16η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(2) Τεχνικού Βλαχοδήμο Μιχαήλ του Νικολάου (ΑΜ:79693), ΑΜ:ΜΥ20844, ΣΑ:221/002121/15, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1994 στα Τρίκαλα και την 5η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(3) Πεζικού Μανδύλη Αθανάσιο του Δημητρίου (ΑΜ:79694), ΑΜ:ΜΥ21146, ΣΑ:203/000682/16, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1995 στην Αθήνα και τη 18η Ιανουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(4) Πεζικού Μπαζαγόρα Βασίλειο του Αχιλλέως (ΑΜ:79695), ΑΜ:ΜΥ21165, ΣΑ:221/003655/16, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1995 στα Τρίκαλα και την 31η Ιανουαρίου 2024 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(5) ΕΜΘ Τεχνικού Μουρτζούκο Ανδρέα του Δημητρίου (ΑΜ:79696), ΑΜ:ΜΟ15427, ΣΑ:153/008541/01, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1980 στην Αθήνα και τη 14η Αυγούστου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

β. Με τον βαθμό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τον Επχία Τεχνικού Μπουντακίδη Κωνσταντίνο του Νικολάου ΑΜ:ΜΥ21564, ΣΑ:237/000608/20, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1999 στο Διδυμότειχο και την 31η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.