Δένδιας για την παραχώρηση στρατιωτικού εξοπλισμού στην ΟυκρανίαΣε απάντηση της σχετικής ερώτησης, σας γνωρίζω ότι τα ζητήματα ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας εντάσσονται στις πάγιες προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Προωθούμε τη στρατηγική της ανάπτυξης με όλα τα αναγκαία μέτρα και παράλληλα στηρίζουμε τη χρηματοδότηση των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, στο οποίο η συμμετοχή
ελληνικών εταιρειών βρέθηκε τα τελευταία έτη σε υψηλή θέση.

Πέραν των ανωτέρω, η επικείμενη διαμόρφωση του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών θα καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε τα επόμενα έτη ως προς τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, ενώ βρίσκεται ήδη υπό κατάρτιση και κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας στην άμυνα και στην ασφάλεια, τη σύνδεσή της
με ερευνητικά κέντρα και με τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τωνΕνόπλων Δυνάμεων  και την καλλιέργεια του εγχώριου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Ως προς την παραχώρηση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, διευκρινίζεται αφενός ότι δεν  επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και αφετέρου ότι αποζημιώνεται με χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Γενικών Επιτελείων και αξιοποιούνται μεταξύ άλλων για τον εκσυγχρονισμό των μέσων τους και τη χρηματοδότηση νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Τα λοιπά ερωτήματα αναφέρονται σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν κοινοποιούνται μέσω της παρούσας διαδικασίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ