Στρατός Ξηράς: Οι Ετήσιες Μεταθέσεις που κοινοποιήθηκαν σήμεραΚοινοποιήθηκαν σήμερα (16/4/24) οι παρακάτω μεταθέσεις Ανωτέρων Αξιωματικών:

α. Συνταγματαρχών Ο-Σ (Δκτων Συγκροτημάτων, Υδντων Δνσεων ΓΕΣ και λοιπών Σχηματισμών)

β. Ανωτέρων Αξκων (Ανχες-Τχες Ο-Σ) αποφοίτων ΑΔΙΣΠΟ.

γ. Ανωτέρων Αξκων Νήσου "Κ".

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν τα Συμβούλια μεταθέσεων Κατωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΣΜΑΚΟ – ΣΜΑΚΣ) και Ανθστων-Υπξκων (ΣΜΑΥ) και θα συνεχιστούν για τις μεταθέσεις των ΕΠΟΠ.

ΠΗΓΗ: staratalogia.gr/