«Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, με τον βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας -  παραίτησης τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:

(1) Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Κουκάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:56687), που γεννήθηκε το έτος 1980 στο Ηράκλειο Κρήτης,

(2) Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού Λαλόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ:56790), που γεννήθηκε το έτος 1979 στη Λάρισα,

(3) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραμτσιώτη Αργύριο του Αθανασίου (ΑΜ:57296), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Εξοχή Καβάλας,

(4) Αντισυνταγματάρχη Εφοδιασμού Μεταφορών Γιώτη Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου (ΑΜ:54625), που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα,

(5) Ταγματάρχη Πεζικού Αμβρακίδη Κωνσταντίνο του Γεωργίου (ΑΜ:59513), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Βέροια,

(6) Ταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Μοσχονά Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ:59564), που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα,

(7) Ταγματάρχη Πεζικού Κοντογιάννη ∆ημήτριο του Ιωάννη (ΑΜ:59589), που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Χαλκίδα,

(8) Ταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσαγκαλίδη Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ:59638), που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αλεξανδρούπολη,

(9) Ταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Κεχαγιά Βασίλειο τουΝικολάου (ΑΜ:59656), που γεννήθηκε  το έτος 1973 στη Νέα Υόρκη Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,

(10) Ταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκίτση Αριστοτέλη του Βαλεντίνου (ΑΜ:59848), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Θεσσαλονίκη,

(11) Ταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Καρυπίδη Θεμιστοκλή του Γεωργίου (ΑΜ:59863), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη ∆υτική Γερμανία,

(12) Ταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοδωρόπουλο Γεώργιο του Φωτίου (ΑΜ:60311), που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Κοζάνη,

(13) Ταγματάρχη Φροντιστών ∆ιαβιβάσεων ∆ιονυσίου Κωνσταντίνο του ∆ημητρίου (ΑΜ:59798), που γεννήθηκε το έτος 1973 στο Ντίσελντορφ Γερμανίας,

(14) Ταγματάρχη Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Κροντηρά Παναγιώτη του Θεοδώρου (ΑΜ:59819), που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Αθήνα,

(15) Ταγματάρχη Υλικού Πολέμου Πυροτεχνουργών Θειακούλη Μαρίνο του Ιωάννη (ΑΜ:59754), που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Λειβαδιά Βοιωτίας,

(16) Ταγματάρχη Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σπαή Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ:61578), που γεννήθηκε το έτος 1985 στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.