Η Άγκυρα σχεδιάζει τετελεσμένα στη Θράκη – Πάνε σε διεθνείς οργανισμούς την Ελλάδα & μας κατηγορεί! – ”Η Αθήνα καταπιέζει τους ”Τούρκους” στη Θράκη”!Συνεχίζουν να προκαλούν οι παράνομες ενώσεις της Άγκυρας στη Θράκη, μάλιστα διεθνοποιούν το ζήτημα σε μεγάλους οργανισμούς!

Τι αναφέρει τουρκικό ΜΜΕ!

”Η Τουρκική Ομοσπονδία Ευρωπαϊκής Δυτικής Θράκης (ABTTF) και η Ένωση Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μειονότητας Δυτικής Θράκης (BTAYTD) συμμετείχαν στην πρόσθετη συνάντηση ανθρώπινης διάστασης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, στις 22-23 Απριλίου .

Στην πρώτη πρόσθετη συνάντηση ανθρώπινης διάστασης του έτους με τίτλο «Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη και προστασία του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ο K. Engin Soyyılmaz της ABTTF και το μέλος του BTAYTD Kerem Abdurahimoğlu εκπροσώπησαν την τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης.

Στη συνάντηση, που διοργανώθηκε από την Προεδρία της Μάλτας του ΟΑΣΕ και το Γραφείο του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR), συζήτησε τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών στην τεκμηρίωση παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ειδικά σε περιόδους συγκρούσεων και ανθρωπιστικών κρίσεων , και τις σημαντικές απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του ΟΑΣΕ. Αντιμετωπίστηκε ο αντίκτυπος στην ασφάλειά τους και στην ικανότητά τους να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο τους.

Μιλώντας στη συνεδρίαση με τίτλο «Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση των παραβιάσεων του νόμου για τα ανθρώπινα δικαιώματα», η BTAYTD δήλωσε ότι η Ελλάδα έκλεισε την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, την Ένωση Τούρκων Νέων Κομοτηνής και την Ένωση Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης πριν από 40 χρόνια, αναφέροντας τη λέξη «Τούρκος» στο τα ονόματά τους. Σημείωσε ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) σχετικά με την «Ομάδα Μπεκίρ Ούστα και Άλλες Υποθέσεις», η οποία περιλαμβάνει τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τουρκικών Γυναικών Επαρχίας Ροδόπης και τον Σύλλογο Νέων Μειονοτήτων Επαρχίας Μέριτς, των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής απορρίφθηκαν, και η κλειστή Τουρκική Ένωση Ξάνθης, δεν έχουν εφαρμοστεί από την Ελλάδα εδώ και 16 χρόνια. Σημειώνοντας ότι η άρνηση της ταυτότητας της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης και το κλείσιμο των ενώσεων τους δεν θα εξυπηρετούσε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η BTAYTD κάλεσε τα Συμμετέχοντα Κράτη του ΟΑΣΕ να ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εφαρμόσει τις εν λόγω αποφάσεις της ΕΣΔΑ.

Μιλώντας στη συνεδρίαση με τίτλο «Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινωνία των πολιτών», η ABTTF επεσήμανε ότι το κράτος δικαίου παραβιάζεται συστηματικά πρόσφατα στην Ελλάδα, όπου ζει η τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης. Η ABTTF τόνισε ότι αν και η εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΣΔΑ σε μια χώρα είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες σεβασμού του κράτους δικαίου, η Ελλάδα επί 16 χρόνια δεν εφαρμόζει επίμονα τις τρεις αποφάσεις κατά των συλλόγων της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης. τις προειδοποιήσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλώνοντας ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους στην Ελλάδα υφίστανται συνεχώς πιέσεις και εκφοβισμούς και στιγματίζονται, η ABTTF κατέθεσε μήνυση κατά του Προέδρου της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης Ozan Ahmetoğlu και μια φορά κατά του ο Εκλεγμένος Μουφτής Κομοτηνής, İbrahim Şerif, για τον ισχυρισμό του «σφετερισμού γραφείων». Ανέφερε το παράδειγμα της έναρξης περαιτέρω έρευνας.

Ενώ η ABTTF κάλεσε την Ελλάδα να εφαρμόσει επειγόντως τις αποφάσεις της ΕΣΔΑ σχετικά με τις τρεις ενώσεις της τουρκικής κοινότητας Δυτικής Θράκης, ζήτησε από το ODIHR να παρακολουθεί στενά την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα σε στενή συνεργασία και διάλογο με την Επιτροπή της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο .

Μιλώντας στην ίδια συνεδρίαση, η BTAYTD δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση εφάρμοσε πολιτικές απομόνωσης και περιθωριοποίησης κατά της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης, αρνήθηκε την ταυτότητά της, δεν αναγνώρισε τους εκλεγμένους μουφτήδες της και δήλωσε ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανήκουν στην τουρκική κοινότητα υποβλήθηκαν σε ποινικές και οικονομικές διώξεις.

Το BTAYTD κάλεσε τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ να ενθαρρύνουν την Ελλάδα να αναγνωρίσει την τουρκική ταυτότητα της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης.

Χρησιμοποιώντας το δικαίωμα της απάντησης στο τέλος και των δύο συνεδριάσεων, η Ελλάδα επανέλαβε την επίσημη θέση της ότι υπήρχε μόνο μια μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, και ισχυρίστηκε ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι της μειονότητας ήταν σεβαστή και ότι δεν υπήρξαν διακρίσεις. ”