Τι σημαίνουν τα χρώματα των φάρων σε περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα;Κάθε όχημα εκτάκτου ανάγκης φέρει φάρους οι οποίοι ενημερώνουν τους χρήστες του οδικού δικτύου πως πρέπει να του εξασφαλίσουν τον απαραίτητο χώρο.

Αδιαπραγμάτευτη είναι η προσφορά των σωμάτων ασφαλείας, της Πυροβεστικής και του ΕΚΑΒ, μιας και καθημερινά καλούνται να επέμβουν σε δεκάδες σοβαρά περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Για να φέρουν ωστόσο εις πέρας το ιδιαίτερα σημαντικό έργο τους, πρέπει να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους κάτι που απαιτεί τη συνεργασία των χρηστών του οδικού δικτύου. Σύμμαχος των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, στην προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η παρουσία τους στον δρόμο, είναι οι ειδικές συσκευές προειδοποίησης, όπως είναι οι φάροι.

Το χρώμα, ωστόσο, των φαρών δεν είναι ίδιο, μιας και διαφοροποιείται ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία ανήκει το εκάστοτε όχημα εκτάκτου ανάγκης.

Η επιλογή, μάλιστα, του χρώματος δεν γίνεται αυθαίρετα από την εκάστοτε υπηρεσία, αλλά συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία ECE R65 η οποία καθορίζει τον χρωματικό τόνο των φωτών σήμανσης, τις τιμές και την κατανομή του φωτός στα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ECE R65, μπλε φάρους μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι τα ασθενοφόρα και τα περιπολικά. Όπως έχουμε παρατηρήσει άπαντες, με της συγκεκριμένη οδηγία συμμορφώνεται και η χώρα μας.

Το έτερο χρώμα που αναφέρεται στην οδηγία σχετικά με τους φάρους είναι το κίτρινο/πορτοκαλί χρώμα, το οποίο απαντάται σε οχήματα που δεν φέρουν κάποια επείγουσα αποστολή, και ως εκ τούτου -ως επί το πλείστον – δεν εξαιρούνται από τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Τέτοια οχήματα στη χώρα μας είναι -μεταξύ άλλων- τα απορριμματοφόρα, τα οχήματα οδοκαθαρισμού, τα εκχιονιστικά μηχανήματα, τα οχήματα οδικής βοήθειας και τα ρυμουλκά οχήματα αεροσκαφών.

Όσον αφορά τους φάρους κόκκινου χρώματος, αυτοί δεν αναφέρονται στην ECE R65, αλλά όπως έχουμε δει επιλέγονται από τα οχήματα της Πυροσβεστικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερυθρό χρώμα χρησιμοποιείται για ισχυρές προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους ή καταστροφές.
Πότε επιτρέπεται η χρήση του φάρου;

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 44 (Οχήματα άμεσης ανάγκης - Έργα στις οδούς) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η χρήση των ειδικών συσκευών προειδοποίησης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιολογείται αυτό εκ του κατεπείγοντος της αποστολής τους.

Ανεξαρτήτως, πάντως, από το αν τα οχήματα άμεσης ανάγκης κάνουν άσκοπη ή μη χρήση των συσκευών προειδοποίησης, κρίνεται απαραίτητο να μην αδιαφορούμε στο σήμα τους και να δημιουργούμε τον απαραίτητο χώρο για την απρόσκοπτη διέλευσή τους.

Πηγή: www.carandmotor.gr