ΥΕΘΑ: Στηρίζουμε Καταβολή Έκτακτου Βοηθήματος ως «Δώρο Πάσχα» εντός δημοσιονομικών περιθωρίωνΑπάντηση ΥΕΘΑ Νικολάου-Γεωργίου Δένδια σε Αναφορά Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1377/06-03-2024) με θέμα: «Έκτακτο βοήθημα ως Δώρο Πάσχα στους Χαμηλόμισθους Στρατιωτικούς»

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς, σας γνωρίζω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στηρίζει κάθε πρόταση που υποβάλλεται για τη βελτίωση των όρων εργασίας κάθε κατηγορίας προσωπικού, εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων. Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ