ΓΕΕΘΑ: Απονομή-Προαγωγή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς-Ανθστές-Υπξκούς-ΕΠ.ΟΠ –ONOMATA
«Απονομή - Προαγωγή Διαμνημονεύσεων σε Αξκούς - Ανθστές - Υπξκούς των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΑΔΑ: 6Χ536-Π40 ΕΔΥΕΘΑ: 15/2024/ΓΕΕΘΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η απονομή - προαγωγή των διαμνημονεύσεων Αξίας & Τιμής, Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας, Ευδοκίμου Διοικήσεως, Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς, Πολυετούς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας σε Επιτελείο και Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές, σε Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους Πίνακες των Παραρτημάτων «Α» «Α» έως και «ΣΤ» της παρούσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών ΣΞ, στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Β» Πίνακας Αξιωματικών ΠΝ, στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Γ» Πίνακας Αξιωματικών ΠΑ, στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Δ» Πίνακας Αξιωματικών (ΝΟΜ), στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«Ε» Πίνακας Αξιωματικών (ΟΕ), στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις
«ΣΤ» Πίνακας Αξιωματικών (ΣΔΓ), στους οποίους απονέμονται Διαμνημονεύσεις

Δείτε την σχετική απόφαση


Ηθικές Αμοιβές (Διαμνημονεύ... by enoplos.gr