Στρατός Ξηράς: Ετήσιες Κρίσεις Υπξκων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ – Πότε προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ-ONOMATA)Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωματικών έτους 2024 - 2025 ΑΔΑ: 9ΒΛ86-Σ3Ο ΕΔΥΕΘΑ: 76

Για τους Υπαξιωματικούς που αναγράφονται στους κυρωμένους πίνακες των Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων 2024 - 2025, η παρούσα δεν αποτελεί πράξη προαγωγής, καθόσον οι προαγωγές τους θα πραγματοποιηθούν με άλλες ΕΔΥΕΘΑ οι οποίες θα εκδοθούν μόλις τα προαναφερόμενα Στελέχη συμπληρώσουν τα καθοριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, συνολικά χρόνια υπηρεσίας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

α. Οι Αλχίες απόφοιτοι ΣΜΥ θα προαχθούν το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Ιουνίου 2024.

β. Οι Επχίες και Μον. Λχίες απόφοιτοι ΣΜΥ θα προαχθούν το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Ιουλίου 2024.

γ. Οι ΕΜΘ Αλχίες θα προαχθούν το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2024.

δ. Με τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων οι Υπξκοί των παραγράφων, όπως παρακάτω:

(1) Προακτέων Επιλοχιών ΑΣΣΥ Όπλων, Αεροπορίας Στρατού με Α/Α (50) και (51).
(2) Προακτέων Επιλοχιών ΑΣΣΥ Σωμάτων, Γενικής Ειδικότητας Υλικού Πολέμου με Α/Α (4).
(3) Προακτέων Επιλοχιών ΑΣΣΥ Σωμάτων, Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού με Α/Α (3) και (4).
(4) Προακτέων Επιλοχιών ΑΣΣΥ Σωμάτων, Ταχυδρομικού.
(5) Προακτέων Επιλοχιών ΑΣΣΥ Σωμάτων, Στρατιωτικών Γραμματέων.
(6) Προακτέων Επιλοχιών ΑΣΣΥ Σωμάτων, Οικονομικού.
(7) Προακτέων Επιλοχιών ΑΣΣΥ Σωμάτων, Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Τυπογράφων.
(8) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών Όπλων, Τεθωρακισμένων με Α/Α (1).
(9) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών Όπλων, Μηχανικού με Α/Α (1).
(10) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών Σωμάτων, Εφοδιασμού Μεταφορών με Α/Α (1)...

Δείτε την σχετική απόφαση


υπξκοι-9ΒΛ86-Σ3Ο by enoplos.gr