Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποστηρίζουν την ανάπτυξη των UAV «Αρχύτας» και «Γρύπας»Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης, σας γνωρίζω ότι η ανάπτυξη των εξοπλιστικών και των ερευνητικών προγραμμάτων αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τη συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση μιας σειράς μεταβαλλόμενων παραμέτρων, υπό τα όρια των διατιθέμενων πιστώσεων και με σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα «ΑΡΧΥΤΑΣ» και «ΓΡΥΠΑΣ» βρίσκονται σε εξέλιξη και υποστηρίζονται σε κάθε αναγκαία τεχνολογική τους παράμετρο από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα λοιπά ερωτήματα αναφέρονται σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν κοινοποιούνται μέσω της παρούσας διαδικασίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ