Η Airbus θα αναπτύξει ικανότητα MUM-T για τα EurofighterH Airbus ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει ικανότητα MUM-T (Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) για τα Eurofighter, στο πλαίσιο του προγράμματος STAR (System and Teaming Advanced Research).

 Η ικανότητα θα ενσωματωθεί στα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, τα οποία θα έχουν την ικανότητα ελέγχου του MUM-T, αλλά θα αποτελέσει και «γέφυρα» ενσωμάτωσης της ικανότητας στο μελλοντικό μαχητικό αεροσκάφος FCAS (Future Combat Air System). 

Η ικανότητα MUM-T αφορά σε ένα UAV, το οποίο θα ελέγχει το Eurofighter. Το UAV θα μάχεται παράλληλα με το Eurofighter και στην ουσία θα αποτελεί το «μακρύ χέρι» του αεροσκάφους. Το UAV θα μπορεί να προπορεύεται του Eurofighter, να «χαρτογραφεί» το πεδίο μάχης, να στοχοποιεί και στη συνέχεια το Eurofighter να προσβάλει στόχους.