ΕΜΘ: Νομοθετικές πρωτοβουλίες για Ένταξη στους ΕΟΘ και Αποκατάσταση Αδικίας ΑποδοχώνΕρώτηση (4752/16-05-2024) προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τις «Αποστρατείες και αποδοχές ΕΜΘ» κατέθεσαν 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αποστολάκης Ευάγγελος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Τζάκρη Θεοδώρα και Χρηστίδου Ραλλία.

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση, αναφέρεται:

Θέμα: «Αποστρατείες και αποδοχές ΕΜΘ»

Με τον Νόμο 1848 του 1989 (ΦΕΚ Α 112/08.05.1989) το ΠΝ για να καλύψει τις ανάγκες σε ειδικότητες υπαξιωματικών προσέλαβε προσωπικό, το οποίο φέτος το έτος 2024 κλείνει τριάντα πέντε χρόνια υπηρεσίας .

Τα εναπομείναντα 220 περίπου στελέχη που αποστρατεύονται αυτοδίκαια εντός του έτους φέρουν το βαθμό του ανθυποπλοίαρχου και θα αποστρατευθούν με το βαθμό του υποπλοιάρχου όπως προβλέπεται.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4609/2019 για όλα τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΝ προερχόμενα από ΑΣΕΙ και από ΑΣΣΥ προβλέπεται η δυνατότητα κατόπιν αιτήσεως τους να ενταχθούν στο θεσμό των ΕΟΘ για 5 επιπλέον έτη δηλαδή μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας κρινόμενου κάθε έτος για παραμονή ή όχι.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών του έτους 1989 δεν ισχύει ο παραπάνω θεσμός με αποτέλεσμα ενώ καλύπτουν σημαντικές υπηρεσιακές ανάγκες να αναγκαστούν να συνταξιοδοτηθούν οι περισσότεροι στην ηλικία των 53 ετών.

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα συγκεκριμένα στελέχη αντιμετωπίζουν και άλλη σοβαρή αδικία καθόσον λαμβάνουν αποδοχές κατώτερες του βαθμού που κατέχουν, ενώ καταβάλλουν αντίστοιχες του βαθμού κρατήσεις υπέρ ταμείων.

Βάσει, λοιπόν, των παραπάνω,

Επειδή, τα συγκεκριμένα στελέχη, ως νέα ακόμη άτομα με πολύτιμη εμπειρία, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες προς όφελος του ΠΝ λαμβάνοντας υπόψη και την απομείωση προσωπικού.

Επειδή, ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα για την εργασία των συνταξιούχων χωρίς ποινή, εξακολουθεί να έχει ως ηλικιακό όριο τα 62ετη με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η όποια άλλη εργασία.

Επειδή, υπάρχει εκ μέρους τους το αίσθημα της άνισης αντιμετώπισης με τα υπόλοιπα στελέχη και ως προς τις αποδοχές τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υπάρχουν σχετικές εισηγήσεις από το αρμόδιο επιτελείο για τακτοποίηση των αναφερομένων δικαίων προβλημάτων που απασχολούν τη συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών;

2. Το ΥΠΕΘΑ θα αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τακτοποίηση τόσο του θέματος ένταξης στο θεσμό των ΕΟΘ αλλά και των αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών του ΠΝ του νόμου 1848/1989;