Έναρξη ψηφιοποίησης αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών Ε.ΔΔελτίου Τύπου Σωματείου Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων ( ΣΟΕΔ)

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας προς το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης , Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  για τη συμβολή τους και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας λόγω αρμοδιότητας καθώς:

μετά από εκτεταμένες προσπάθειες του  Σωματείου μας με Πολιτικούς και Υπηρεσιακούς Φορείς την 27-5-2024 ξεκινά η καταγραφή  στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία μέσω gov.gr, των ατόμων που διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης αναπηρίας των Ενόπλων Δυνάμεων Α.Σ.Υ.Ε – Α.Ν.Υ.Ε- Α.Α.Υ.Ε .

Η τροφοδότηση του Μητρώου θα διενεργείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό και διαλειτουργικό τρόπο με τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των αρχών πιστοποίησης.

Μέσω της εφαρμογής, τα άτομα που καταχωρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με και έχουν  συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% μπορούν  να υποβάλουν  αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας, να αποθηκεύσουν και να εκτυπώσουν το ψηφιακό έγγραφο της ατομικής τους Κάρτας Αναπηρίας και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της Κάρτας τους.
                                                                           
Εκπρόσωπος Τύπου
                                  
Άρτεμις Καλαμογιώργου – Δημοσιογράφος