Ειδική Αποζημίωση των ΠυροτεχνουργώνΗ Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου επανέρχεται στο σοβαρό θέμα που αναδείξαμε, κατόπιν του (γ) σχετικού εγγράφου μας, της Ειδικής Αποζημίωσης των συναδέλφων μας Πυροτεχνουργών.
                 
Λαμβάνοντας υπόψη το (α) σχετικό της υπ’ αριθ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/27 Μαρ 18/Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β΄1119) διέκρινε (στο άρθρο 9) δύο κατηγορίες στρατιωτικών πυροτεχνουργών δικαιούμενων αποζημίωσης, με κριτήρια την κατοχή πτυχίου σχετικής εκπαίδευσης και το είδος των εργασιών, ορίζοντας διαφορετικό ύψος αποζημίωσης, ήτοι 90 ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 15 ευρώ για τη δεύτερη.

Ειδικότερα το (β) σχετικό υπ’ αριθ. 2510/2021 απόφαση του ΣτΕ μετά από προσφυγή και αίτηση ακύρωσης μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας πυροτεχνουργών της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία αναφέρει στην απόφασή της (Επειδή κατ’ ακολουθίαν, κατ’ αποδοχή του προαναφερόμενου λόγου, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, η εξέταση των υπολοίπων λόγων της οποίας, κατόπιν αυτού, παρέλκει, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που πλήττεται η ως άνω ρύθμιση του άρθρου 9 αυτής, με το οποίο καθορίστηκε το ύψος της «ειδικής αποζημίωσης πυροτεχνουργών», κατά κατηγορίες το πρώτον προβλεπομένων με την κοινή υπουργική αυτή απόφαση και σε διαφορετικό ύψος για κάθε μια από αυτές.) και ουσιαστικά ακυρώνει τις διακρίσεις στην αποζημίωση των πυροτεχνουργών.

Σας αναφέρουμε πως ήδη το ΓΕΑ σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης του ΣτΕ έχει προβεί σε ενέργειες ώστε να καταβληθούν στους πυροτεχνουργούς και αναδρομικά από 28/12/2021 τα ποσά των εργασίας 90 ευρώ /ημέρα αντί των 15 ευρώ/ημέρα εργασίας.

Παρά την απάντηση του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαπιστώνουμε πως μέχρι και σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των συναδέλφων μας πυροτεχνουργών του Στρατού Ξηράς.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου ζητά την άμεση και οριστική λύση του σοβαρού αυτού θέματος, μέσα στο πνεύμα ισότητας, ισονομίας και δικαιοσύνης μεταξύ των Ελλήνων Στρατιωτικών αλλά και σεβασμού των αποφάσεων της δικαιοσύνης που πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα από την Υπηρεσία.