ΓΕΣ: Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοίκησης»–Ποιους αφοράΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Προκήρυξη Κάλυψης Θέσεων «Υπασπιστών Διοικήσεως» ΑΔΑ: 62ΣΣ6-3ΤΟ ΕΔΥΕΘΑ: 103/2024

Την κάλυψη 2 θέσεων «Υπασπιστή Διοικήσεως» στα Επιτελικά Γραφεία των Διοικητών 1ης Στρατιάς/EU-OHQ και ΑΣΔΕΝ, από Στελέχη βαθμού Ανθυπασπιστή - Αρχιλοχία οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος.

Ο αριθμός των θέσεων και η κατανομή τους, καθορίζεται όπως παρακάτω:

α. Υπασπιστής Διοικήσεως 1ης Στρατιάς/EU-OHQ: 1 θέση.
β. Υπασπιστής Διοικήσεως ΑΣΔΕΝ: 1 θέση.

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι Ανθυπασπιστές - Αρχιλοχίες (ΟΟΣ), που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 8 έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία ονομασίας τους, εκ των οποίων τα 5 έτη να έχουν υπηρετήσει σε επιχειρησιακές Μονάδες.

...Τα παραπάνω να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους προς τις Μονάδες - Υπηρεσίες μέχρι 05 Ιουν 24...