ΓEΣ: Έτσι θα χορηγηθεί η Άδεια για τις Πανελλαδικές ΕξετάσειςΌπως ενημερώνει το ΓΕΣ, σύμφωνα με σημερινό έγγραφό του, που δημοσιοποίησε η ΠΟΜΕΝΣ θα ισχύουν τα εξής:

Θέμα: Μέριμνα Προσωπικού (Χορήγηση Άδειας στο Στρατιωτικό Προσωπικό ενόψει των Επικείμενων Πανελλαδικών Εξετάσεων)

1. Σας γνωρίζουμε, ότι ενόψει των επικείμενων πανελλαδικών εξετάσεων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χορηγείται άδεια απουσίας στο στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ, του οποίου τα τέκνα μετέχουν στις εξετάσεις, όπως παρακάτω:

α. Στο προσωπικό που διαμένει στον ίδιο τόπο με την οικογένεια του, 24ωρη άδεια απουσίας κατά τις ημέρες των γραπτών εξετάσεων των τέκνων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μαθημάτων.

β. Στο προσωπικό που διαμένει σε άλλο τόπο από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του, άδεια 2 ημερών απουσίας για κάθε ημέρα γραπτής εξέτασης των τέκνων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μαθημάτων.

2. Η ανωτέρω άδεια, να χορηγηθεί στους δικαιούχους με μέριμνα των αρμοδίων για τη χορήγηση κανονικής άδειας, Δκσεων/Δνσεων.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι είναι και οι 2 γονείς, οι διευκολύνσεις θα παρέχονται στον έναν εκ των δύο.

4. Η άδεια αφορά και το προσωπικό, του οποίου τα τέκνα μετέχουν στις εξετάσεις και ανήκουν στην κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού».

5. Εφιστάται η προσοχή όλων των εμπλεκόμενων, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων χορήγησης των διευκολύνσεων στους δικαιούχους των κατηγοριών των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος, καθώς και του χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να επιμηκυνθεί, πέραν της εξεταστικής περιόδου.