Αποστρατεία EMΘ Ανθστων Σ.Ξ. με τον βαθμό που φέρουνΘέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με τα άρθρα 47 και 52 του ν.δ. 4105/1960 και 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές:

α) Πεζικού Βαλταδώρο Νικόλαο του Στέργιου (ΑΜ:73905), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1970 στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν και την 5η Δεκεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

β) Τεθωρακισμένων Καραμήτρο Δημήτριο του Βασιλείου (ΑΜ:74234), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα και την 22α Αυγούστου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

γ) Υλικού Πολέμου Αναγνώστου Δημήτριο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:74763), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1974 στην Σάμο και την 3η Ιανουαρίου 2024 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

δ) Υγειονομικού Κουτσοδήμα Θωμά του Άγγελου (ΑΜ:74992), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1972 στην Αμφιλοχία και την 27η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

ε) Οικονομικού Τερζόγλου Μιχαήλ του Ευγένιου (ΑΜ:75054), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1977 στη Δράμα και τη 12η Ιανουαρίου 2024 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

στ) Τεθωρακισμένων Τσιλιώνη Βασίλειο του Θεοδώρου (ΑΜ:76156), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στη Θεσσαλονίκη και την 24η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

ζ) Πεζικού Μανίκα Παναγιώτη του Αποστόλου (ΑΜ:77641), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979 στα Τρίκαλα και την 6η Δεκεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

η) Πυροβολικού Φατούρα Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ:78216), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979 στη Λάρισα και την 25η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

θ) Διαβιβάσεων Διαμαντόπουλο Μιλτιάδη του Σωτηρίου (ΑΜ:78637), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1979 στην Έδεσσα και την 6η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

ι) Τεχνικού Αγριτέλη Ευστράτιο του Δημητρίου (ΑΜ:78760), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1975 στη Μυτιλήνη και την 9η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

ια) Τεχνικού Ρόμπολα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ:78765), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1977 στο Αγρίνιο και την 31η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

ιβ) Υλικού Πολέμου Θεοδοσίου Γεώργιο του Παναγιώτη (ΑΜ:78972), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα και την 4η Δεκεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.